Tutkimushanke selvittämään saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on käynnistänyt tutkimushankkeen SAAMI - saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja siihen, miten saamelaiset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä tämä edellyttää. Hankkeessa tuotetusta tiedosta hyötyvät päättäjät, tiedeyhteisö ja saamelaiset itse.

Hankkeessa luodaan tutkimustietoon ja antropologisiin kenttätöihin perustuva kokonaiskuva ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaisten kotiseutualueen ympäristöön, saamelaiskulttuuriin, saamelaisten terveyteen ja hyvinvointiin ja koko saamelaisyhteisöön Suomessa.

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisten elämään ovat kokonaisvaltaisia, koska saamelaiskulttuuri ja saamen kieli sekä saamelaisten elämäntapa ja terveys kytkeytyvät läheisesti luontoon, joka muuttuu nopeasti. Tämän vuoksi saamelaiset ovat erityisen herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille”, kertoo hankkeen johtaja, professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta. ”Toimimme Maailman terveysjärjestön yhteistyökeskuksena globaalin muutoksen, ympäristön ja kansanterveyden alueella. Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista alkuperäiskansojen terveyteen ja hyvinvointiin kaivataan myös Maailman terveysjärjestössä”, Jaakkola korostaa.

Hankkeessa selvitetään myös, miten kansalliset ja kansainväliset ilmastonmuutosta käsittelevät ohjelmat ja strategiat huomioivat saamelaisia ja saamelaiskulttuurin tarpeita. Hankkeen tutkijat tekevät läheistä yhteistyötä saamelaisyhteisön ja sidosryhmien kanssa.

”Selvitämme, miten ilmastonmuutos vaikuttaa saamelaisten kotiseutualueen eri osiin ja saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuteen. Antropologisten kenttätöiden avulla tuomme esille saamelaisyhteisön tietoja ja kokemuksia ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista”, tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi kertoo. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 150 000 euroa. Hankkeen tulokset ja toimenpide-esitykset julkaistaan vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja, professori Jouni Jaakkola, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
puh: 040 6720927
jouni.jaakkola(at)oulu.fi

Tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi
puh: 040 4844032
klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi

Viimeksi päivitetty: 11.4.2019