SAAMI – Sämmilij vuáhádum šoŋŋâdâhnubástusân

Proojeekt nommâ:
SAAMI – Sämmilij vuáhádum šoŋŋâdâhnubástusân

Ulme:
Haavâ váldu-ulmen lii pyevtittiđ tieđâlii tiäđu šoŋŋâdâhnubástusâst já sämikulttuurist miärádâstoohâm vuáđđun staatârääđi čielgiittâs- já tutkâmtooimâ asâttem uulmij miäldásávt. Haavâst ráhtoo tutkâmtiätun já antropologâláid kieddipargoid vuáđuduvvee oleskove šoŋŋâdâhnubástus maaŋgâlágán vaikuttâsâin sämmilij päikkikuávlu pirrâsân, sämikulttuurân, sämmilij tiervâsvuotân já pyereestvajemân já oles sämisiärvádâhân Suomâst.

Olášuttem:
1) Haavâst ráhtoo systemaatlâš kirjálâšvuotâanalyys viärdásâšárvuštâllum tutkâmkirjálâšvuođâst šoŋŋâdâhnubástusâst já ton vaikuttâsâin sämmilij päikkikuávlun, sämikulttuurân, iäláttâssáid sehe tiervâsvuotân já pyereestvajemân.
2) Haavâst pargeh antropologâlijd kieddipargoid sämmilij päikkikuávlust, moi ulmen lii selvâttiđ sämmilij šoŋŋâdâhnubástus aiccâm, tubdum vaikuttâsâid já vuáhádumvuovijd
3) Haavâst selvâtteh, ete maht aalmugliih já aalmugijkoskâsiih šoŋŋâdâhnubástus kieđâvuššee ohjelmeh já strategiah väldih huámmášumán sämmilijd já sämikulttuur táárbuid.
4) Haavâst ráhtoo árvuštâllâm ohtsâšpargoost sämisiärváduvváin tast, maht sämmiliih já sämikulttuur pyehtih vuáháduđ šoŋŋâdâhnubástusân já magarijd tooimâid šoŋŋâdâhnubástusân vuáhádume váátá.
5) Haavâst verdideh sämmilij šoŋŋâdâhnubástus aiccâm eres arktâsii kuávlu algâaalmugij aiccâmáid, main lii tutkâmtiätu.

Haavâst ráhtoo raapoort toimâiävtuttâsâiguin, nuuvt ete kuleh sämmilijd čonâsjuávhuid. Haavâst almostiteh viärdásâšárvuštâllum tieđâlijd almostitmijd. Haavâst já ton puátusijn tieđetteh sosiaallii mediast, haavâ päikkisiijđoin já njuolgist čonâsjuávhoid.

Äigitavlu:
Haahâ olášuttoo ive 2019-2020 ääigi.

Ruttâdem:
Staatârääđi čielgiittâs- já tutkâmtoimâ VN TEAS, VNK 48/49/2019 (www.tietokayttoon.fi). Olesbudjet 150 000 eurod.

Haavâ jođetteijee:
Professor, västideijee totkee, Jouni Jaakkola

Eres uásálisteeh:
Västideijee totkee Klemetti Näkkäläjärvi
Tutkâmišedeijee Riitta Aittamaa
Tutkâmišedeijee Suvi Juntunen
Tutkâmišedeijee Joni Saijets 

Ohtâvuotâtiäđuh:
Jođetteijee Jouni Jaakkola, jouni.jaakkola(at)oulu.fi
Klemetti Näkkäläjärvi, klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi

Haahân lohtâseijee almostitmeh:
Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S. & Näkkäläjärvi, K. (2018) The Holistic Effects of Climate Change on the Culture, Well-Being, and Health of the Saami, the Only Indigenous People in the European Union. Curr Envir Health Rpt (2018) 5: 401. https://doi.org/10.1007/s40572-018-0211-2

Tulokset:

Saamenkieliset tiedotteet loppuraportista:
Raapoort: Sämmilij šoŋŋâdâhnubástusân vuáháduumân láá máhđulâšvuođah
https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-saamelaisten-sopeutumiselle-ilmastonmuutokseen-on-mahdollisuuksia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=se_FI

Tieđâlâš loppâraapoort:
Näkkäläjärvi K, Juntunen S, Jaakkola JJK. SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-930-1. [Raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

 

Ympäristöministeriön tiedote:
Raportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti_Saamelaisten_sopeutumiselle_ilm(56840)

Pohjoissaamenkielinen tiivistelmä SAAMI raportista:
https://www.ym.fi/download/noname/%7BCA58BEB8-4589-4EFC-B79C-B6981F813CCF%7D/158133

SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellisen loppuraportin yhteenveto https://www.oulu.fi/cerh/saami-lyhytraportti [raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Tallenne tutkimushankkeen keskeisten tulosten esittelytilaisuudesta Helsingistä 11.2.2020 https://vimeo.com/390927466 [tapahtuma suomeksi]

Klemetti Näkkäläjärven pohjoissaamenkielinen videoluento ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista [tekstitetty englanniksi]
Effects of Climate Change to Saami People, Part 1,  https://vimeo.com/368249482
Effects of Climate Change to Saami People, Part 2, https://vimeo.com/369313786

(Kove: Klemetti Näkkäläjärvi)

Viimeksi päivitetty: 8.5.2020