SAAMI – Saaʹmi šiõttlõõvvmõš ääim-muttsa

Projeeʹkt nõmm:
SAAMI – Saaʹmi šiõttlõõvvmõš ääim-muttsa

Mieʹrr:
Haʹŋǩǩõõzz väʹlddtäävtõssân lij puuʹtʼted tiõđlaž teâđ ääim-muttsest da sääʹmkulttuurâst tuʹmmjemtuâj vuâđđan riikksuåvtõõzz čiõlggeem- da tuʹtǩǩeemtuåimmjummuž piijjâm täävtõõzzi meâldlânji. Haʹŋǩǩõõzzâst raajât obbkoov vuâđđõõveeʹl juʹn åårrai tuʹtǩǩummša da antropolooglaž ǩeʹddtuâjaid ääim-muttâz määŋgnallšem vaikktõõzzin saaʹmi dommvuuʹd pirrõʹsse, sääʹmkulttuuʹre, saaʹmi tiõrvâsvuõʹtte da pueʹrrvââjjma di obb sääʹmõõutstõʹsse Lääʹddjânnmest.

Čõõđtummuš:
1) Haʹŋǩǩõõzzâst raajât systemaattlaž ǩeerjlažvuõttanalyys verddsažärvvtõllum tuʹtǩǩeemǩeerjlažvuõđâst ääim-muttsest da tõn vaikktõõzzin saaʹmi dommvoudda, sääʹmkulttuuʹre, jieʹllemvuõʹjjid di tiõrvâsvuõʹtte da pueʹrrvââjjma.

2) Haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet antropolooglaž ǩeʹddtuâjaid saaʹmi dommvuuʹdest mieʹrren čiõlggeed saaʹmi ääim-muttâz vuâmmšummuž, ǩiččlõsttum vaikktõõzzid da šiõttlõõvvâm-maallid

3) Haʹŋǩǩõõzzâst čiõlggeet, mäʹhtt meerlaž da meeraikõskksaž ääim-muttâz ǩiõttʼtõõli prograamm da strategia väʹldde saaʹmid da sääʹmkulttuur taarbid lokku.

4) Haʹŋǩǩõõzzâst raajât arvvlõõzz õhttsažtuâjast sääʹmõõutstõõzzin tõʹst, mäʹhtt sääʹm da sääʹmkulttuur vuäiʹtte šiõttlõõvvâd ääim-muttsa da måkam tuåimid ääim-muttsa šiõttlõõvvmõš ooudald.

5) Haʹŋǩǩõõzzâst veʹrddõõlât saaʹmi ääim-muttâz vuâmmšummuž jeeʹres aarktlaž vuuʹdi alggmeerai vuâmmšõõzzid, kooi pirr lij tuʹtǩǩeemteâtt.

Haʹŋǩǩõõzzâst raajât rapoort tuåimmeʹtǩǩõõzzivuiʹm säʹmmlaž čõõnâsjooukid kuuleeʹn. Haʹŋǩǩõõzzâst õlmstââʹttet verddsažärvvtõllum tiõđlaž õõlmtõõzzid.  Haʹŋǩǩõõzz da tõn puåđõõzzi pirr teâđtet sosiaalʼlaž mediast, haʹŋǩǩõõzz dommseeidain da vuõiʹǧǧest čõõnâsjooukid.

Äiʹǧǧtaull:
Haʹŋǩǩõõzz čõõđtet eeʹjj 2019-2020 poodd.

Teäggtõs:
Riikksuåvtõõzz čiõlggeem- da tuʹtǩǩeemtuåimmjummuš VN TEAS, VNK 48/49/2019 (www.tietokayttoon.fi). Obb-budjeʹtt 150 000 euʹrred.

Haʹŋǩǩõõzz jååʹđteei:
Professor, vaʹstteei tuʹtǩǩeei, Jouni Jaakkola

Jeeʹres vuässõõđi:
Vaʹstteei tuʹtǩǩeei Klemetti Näkkäläjärvi
Tuʹtǩǩeemveäʹǩǩteei Riitta Aittamaa
Tuʹtǩǩeemveäʹǩǩteei Suvi Juntunen
Tuʹtǩǩeemveäʹǩǩteei Joni Saijets 

Õhttvuõtt-teâđ:
Jååʹđteei Jouni Jaakkola, jouni.jaakkola(at)oulu.fi
Klemetti Näkkäläjärvi, klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi

Haʹŋǩǩõʹsse õhttneei õõlmtõõzz:
Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S. & Näkkäläjärvi, K. (2018) The Holistic Effects of Climate Change on the Culture, Well-Being, and Health of the Saami, the Only Indigenous People in the European Union. Curr Envir Health Rpt (2018) 5: 401. https://doi.org/10.1007/s40572-018-0211-2

Tulokset:

Saamenkieliset tiedotteet loppuraportista:
Raportt: Säʹmmlai äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõʹšše lie vueiʹttemvuõđ
https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-saamelaisten-sopeutumiselle-ilmastonmuutokseen-on-mahdollisuuksia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=se_FI

Tieteellinen loppuraportti:
Näkkäläjärvi K, Juntunen S, Jaakkola JJK. SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-930-1. [Raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Ympäristöministeriön tiedote:
Raportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti_Saamelaisten_sopeutumiselle_ilm(56840)

Pohjoissaamenkielinen tiivistelmä SAAMI raportista:
https://www.ym.fi/download/noname/%7BCA58BEB8-4589-4EFC-B79C-B6981F813CCF%7D/158133

SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellisen loppuraportin yhteenveto https://www.oulu.fi/cerh/saami-lyhytraportti [raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Tallenne tutkimushankkeen keskeisten tulosten esittelytilaisuudesta Helsingistä 11.2.2020 https://vimeo.com/390927466 [tapahtuma suomeksi]

Klemetti Näkkäläjärven pohjoissaamenkielinen videoluento ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista [tekstitetty englanniksi]
Effects of Climate Change to Saami People, Part 1,  https://vimeo.com/368249482
Effects of Climate Change to Saami People, Part 2, https://vimeo.com/369313786

(Snimldõk: Klemetti Näkkäläjärvi)

Viimeksi päivitetty: 8.5.2020