SAAMI - saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Projektin nimi:
SAAMI - Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Tarkoitus:
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja saamelaiskulttuurista päätöksenteon pohjaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa luodaan kokonaiskuva olemassa olevaan tutkimukseen ja antropologisiin kenttätöihin perustuen ilmastonmuutoksen moninaisista vaikutuksista saamelaisten kotiseutualueen ympäristöön, saamelaiskulttuuriin, saamelaisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko saamelaisyhteisöön Suomessa.

Toteutus:
1) Hankkeessa laaditaan systemaattinen kirjallisuusanalyysi vertaisarvioidusta tutkimuskirjallisuudesta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista saamelaisten kotiseutualueeseen, saamelaiskulttuuriin, elinkeinoihin sekä terveyteen ja hyvinvointiin.
2) Hankkeessa tehdään antropologisia kenttätöitä saamelaisten kotiseutualueella tarkoituksena selvittää saamelaisten ilmastonmuutoksen havainnointia, koettuja vaikutuksia ja sopeutumismalleja
3) Hankkeessa selvitetään, miten kansalliset ja kansainväliset ilmastonmuutosta käsittelevät ohjelmat ja strategiat huomioivat saamelaisia ja saamelaiskulttuurin tarpeita.
4) Hankkeessa tehdään arvio yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa siitä, miten saamelaiset ja saamelaiskulttuuri voivat sopeutua ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää.
5) Hankkeessa vertaillaan saamelaisten ilmastonmuutoksen havainnointia muiden arktisen alueen alkuperäiskansojen havaintoihin, joista on olemassa tutkimustietoa.

Hankkeessa laaditaan raportti toimenpide-ehdotuksineen saamelaisia sidosryhmiä kuullen. Hankkeessa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa, hankkeen kotisivuilla ja suoraan sidosryhmille.

Aikataulu:
Hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Rahoitus:
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta VN TEAS, VNK 48/49/2019 (www.tietokayttoon.fi). Kokonaisbudjetti 150 000 euroa.

Hankkeen johtaja:
Professori, vastaava tutkija, Jouni Jaakkola

Muut osallistujat:
Vastaava tutkija Klemetti Näkkäläjärvi
Tutkimusavustaja Riitta Aittamaa
Tutkimusavustaja Suvi Juntunen
Tutkimusavustaja Joni Saijets (aloittaa tehtävässä keväällä 2019)

Yhteystiedot:
Johtaja Jouni Jaakkola, jouni.jaakkola(at)oulu.fi
Klemetti Näkkäläjärvi, klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja:
Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S. & Näkkäläjärvi, K. (2018) The Holistic Effects of Climate Change on the Culture, Well-Being, and Health of the Saami, the Only Indigenous People in the European Union. Curr Envir Health Rpt (2018) 5: 401. https://doi.org/10.1007/s40572-018-0211-2

(Kuva: Klemetti Näkkäläjärvi)

Viimeksi päivitetty: 25.4.2019