SAAMI - saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Projektin nimi:
SAAMI - Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Tarkoitus:
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja saamelaiskulttuurista päätöksenteon pohjaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa luodaan kokonaiskuva olemassa olevaan tutkimukseen ja antropologisiin kenttätöihin perustuen ilmastonmuutoksen moninaisista vaikutuksista saamelaisten kotiseutualueen ympäristöön, saamelaiskulttuuriin, saamelaisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko saamelaisyhteisöön Suomessa.

Toteutus:
1) Hankkeessa laaditaan systemaattinen kirjallisuusanalyysi vertaisarvioidusta tutkimuskirjallisuudesta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista saamelaisten kotiseutualueeseen, saamelaiskulttuuriin, elinkeinoihin sekä terveyteen ja hyvinvointiin.
2) Hankkeessa tehdään antropologisia kenttätöitä saamelaisten kotiseutualueella tarkoituksena selvittää saamelaisten ilmastonmuutoksen havainnointia, koettuja vaikutuksia ja sopeutumismalleja
3) Hankkeessa selvitetään, miten kansalliset ja kansainväliset ilmastonmuutosta käsittelevät ohjelmat ja strategiat huomioivat saamelaisia ja saamelaiskulttuurin tarpeita.
4) Hankkeessa tehdään arvio yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa siitä, miten saamelaiset ja saamelaiskulttuuri voivat sopeutua ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää.
5) Hankkeessa vertaillaan saamelaisten ilmastonmuutoksen havainnointia muiden arktisen alueen alkuperäiskansojen havaintoihin, joista on olemassa tutkimustietoa.

Hankkeessa laaditaan raportti toimenpide-ehdotuksineen saamelaisia sidosryhmiä kuullen. Hankkeessa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa, hankkeen kotisivuilla ja suoraan sidosryhmille.

Aikataulu:
Hanke toteutetaan vuosien 2019-2020 aikana.

Rahoitus:
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta VN TEAS, VNK 48/49/2019 (www.tietokayttoon.fi). Kokonaisbudjetti 150 000 euroa.

Hankkeen johtaja:
Professori, vastaava tutkija, Jouni Jaakkola

Muut osallistujat:
Vastaava tutkija Klemetti Näkkäläjärvi
Tutkimusavustaja Riitta Aittamaa
Tutkimusavustaja Suvi Juntunen
Tutkimusavustaja Joni Saijets 

Yhteystiedot:
Johtaja Jouni Jaakkola, jouni.jaakkola(at)oulu.fi
Klemetti Näkkäläjärvi, klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja:
Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S. & Näkkäläjärvi, K. (2018) The Holistic Effects of Climate Change on the Culture, Well-Being, and Health of the Saami, the Only Indigenous People in the European Union. Curr Envir Health Rpt (2018) 5: 401. https://doi.org/10.1007/s40572-018-0211-2

Tulokset:

Suomenkielinen tiedote loppuraportista:
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Raportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia
https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-saamelaisten-sopeutumiselle-ilmastonmuutokseen-on-mahdollisuuksia

Tieteellinen loppuraportti:
Näkkäläjärvi K, Juntunen S, Jaakkola JJK. SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-930-1. [Raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Ympäristöministeriön tiedote:
Raportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti_Saamelaisten_sopeutumiselle_ilm(56840)

Pohjoissaamenkielinen tiivistelmä SAAMI raportista:
https://www.ym.fi/download/noname/%7BCA58BEB8-4589-4EFC-B79C-B6981F813CCF%7D/158133

SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellisen loppuraportin yhteenveto https://www.oulu.fi/cerh/saami-lyhytraportti [raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Tallenne tutkimushankkeen keskeisten tulosten esittelytilaisuudesta Helsingistä 11.2.2020 https://vimeo.com/390927466 [tapahtuma suomeksi]

Klemetti Näkkäläjärven pohjoissaamenkielinen videoluento ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista [tekstitetty englanniksi]
Effects of Climate Change to Saami People, Part 1,  https://vimeo.com/368249482
Effects of Climate Change to Saami People, Part 2, https://vimeo.com/369313786

(Kuva: Klemetti Näkkäläjärvi)

Viimeksi päivitetty: 8.5.2020