Arctic environment, people and health – Building bridges between research and policymakers

Seminar, Tuesday May 31, 2016 in Helsinki, Finland

Climate change is one of the biggest challenges to societies, cultures and health. Arctic region, people and societies face the diverse impacts of climate change and adaptation to the changes requires new scientific information, monitoring and prediction. The seminar organized by CERH and the Member of Parliament Tytti Tuppurainen created bridges between research word, policymakers and other relevant actors. Speakers included, inter alia, Former Prime Minister Paavo Lipponen, Member of the Parliament Tytti Tuppurainen, Professor Vladimir Kendrovski from the  WHO,  professor Colin Butler from the University of Canberra,  professor Jouni Jaakkola, docent Tiina Ikäheimo and post-doctoral researcher Timo Hugg from CERH,  post-doctoral researcher Klemetti Näkkäläjärvi from the University of Lapland and representatives of stakeholders.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista haasteista yhteiskunnille, kulttuureille ja terveydelle. Arktinen alue, ihmiset ja yhteiskunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen moninaiset vaikutukset, ja muutokseen sopeutuminen edellyttää uutta tieteellistä tietoa, seurantaa ja ennakointia. CERH:in yhdessä  kansanedustaja Tytti Tuppuraisen kanssa   järjestämä seminaari loi siltoja tutkimusmaailman, päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden välille. Seminaarin puhujina olivat mm. entinen pääministeri Paavo Lipponen, kansanedustaja Tytti Tuppurainen, professori Vladimir Kendrovski WHO:sta, professori Colin Butler Canberran yliopistosta, professori Jouni Jaakkola, dosentti Tiina Ikäheimo ja tutkijatohtori Timo Hugg CERH:istä, tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Lapin yliopistosta sekä eri sidosryhmien edustajia.

Presentations and seminar program

Last updated: 30.6.2016