CERH Doctoral student Kofi Amegah will defend his thesis November 14, 2014

The first of CERH doctoral students, Adeladza Kofi Amegah (BSc, MSc, MPhil) will defend his doctoral dissertation entitled "Household fuel and garbage combustion, street vending activities and adverse pregnancy outcomes: Evidence from Urban Ghana" in the Faculty of Medicine, University of Oulu, on 14 November 2014 at 12:00. The public examination will take place at Auditorium A101 of the Department of Anatomy and Cell Biology, Medical Faculty, University of Oulu, Aapistie 7A, Oulu.

Professor Juha Pekkanen, Hjelt Institute, Department of Public Health, University of Helsinki, will serve as the opponent, and Professor Jouni J. K. Jaakkola, University of Oulu, as the custos.

Contact information: Adeladza Kofi Amegah, Email: Adeladza.Amegah (at) oulu.fi

Cooking with biomass fuels and vending in the streets impairs fetal growth

A doctoral study carried out at the Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH) and Institute of Health Sciences, University of Oulu has revealed that mothers cooking with biomass fuels such as wood, charcoal and dung during pregnancy are at increased risk of experiencing stillbirths, and delivering low birth weight and preterm babies. The study relied on data from urban Ghana whilst also systematically reviewing the previous evidence. In this study, mothers who cooked with charcoal gave birth to babies who were 243 grams lighter whereas mothers who used any biomass fuel or coal for cooking had 29% and 30% risk of experiencing stillbirth or delivering a preterm baby, respectively. Mothers selling in the streets to make a living delivered babies that were 177 g lighter. Low socioeconomic status was observed to be the driving force behind these fuel choices and occupational activities that predispose mothers to high levels of air pollution.

The study was conducted by Adeladza Kofi Amegah, a Ghanaian under the supervision of Professor Jouni Jaakkola, director of CERH, and Doctor Reginald Quansah, a postdoctoral research fellow, and applied interview techniques to collect information from mothers residing in Accra and Cape Coast. According to Kofi, the findings of the study calls for the provision of clean household energy solution particularly LPG in developing countries through expansion of production facilities and distribution networks, and extending social safety net programs to pregnant women engaged in hazardous occupations to enable them give up these jobs during pregnancy. Kofi emphasized that these recommendations can only be achieved through political will which is often lacking in many developing countries.

Biomassan ja hiilen polttaminen sisätiloissa sekä katumyynti vaikuttavat sikiön kehitykseen

Oulun Yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksessa sekä Terveystieteiden laitoksella toteutettu väitöskirjatutkimus osoittaa, että biomassan polttaminen ruoanlaiton yhteydessä raskauden aikana lisää riskiä synnyttää kuollut lapsi. Lisäksi matalamman syntymäpainon ja ennenaikaisen synnytyksen riskit nousevat. Tutkimus pohjautuu Ghanan kaupunkialueelta kerättyyn tutkimusaineistoon ja aiempien tutkimustulosten systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että puuhiiltä ruoanlaitossa käyttävien äitien vauvat syntyivät 243 grammaa pienempinä ja äideillä, jotka käyttivät biomassan tai kivihiilen polttamista ruoanlaitossa oli 29% korkeampi riski synnyttää kuollut lapsi sekä 30% korkeampi riski ennenaikaiseen synnyttämiseen. Kadulla tapahtuva myyntityö pienensi syntymäpainoa 177 grammaa. Äitien matala sosioekonominen asema oli yhteydessä biomassan käyttämiseen sekä katumyyntiin, mitkä altistavat odottavat äidit korkeille ilmansaastepitoisuuksille.

Tutkimuksen toteutti ghanalainen tohtorikoulutettava Adeladza Kofi Amegah, ohjaajinaan Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen johtaja, professori Jouni Jaakkola ja tutkijatohtori Reginald Quansah. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla äitejä, jotka kävivät synnytyksen jälkeen sairaalassa Accrassa tai Cape Coastissa. Amegahin mukaan tutkimuksen tulokset puoltavat säännöksiä puhtaampien polttoaineiden toimittamisesta kehitysmaihin tuotantolaitoksia ja jakeluverkostoja laajentamalla, sekä raskaana olevien sosiaalitukien laajentamista mahdollistamaan vaarallisissa ammateissa työskentelevien luopuminen työstään raskauden ajaksi. Tutkija painottaa, että tällaiset säännökset voidaan saavuttaa vain poliittisen tahdon kautta, mikä usein puuttuu monissa kehitysmaissa.

Announcement of the doctoral dissertation at the University of Oulu website

Thesis at the Jultika database:
Amegah Adeladza K. Household fuel and garbage combustion, street vending activities and adverse pregnancy outcomes: Evidence from Urban Ghana

Last updated: 4.11.2014