Arctic Environment, People and Health seminar in Helsinki

Seminar on Arctic challenges

Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH) in collaboration with a Member of Parliament Tytti Tuppurainen organize a seminar: Arctic environment, people and health – Building bridges between research and policymakers in Helsinki at the Little Parliament Building 31.5.2016.

Speakers include, inter alia, Former Prime Minister Paavo Lipponen, Member of Parliament Tytti Tuppurainen, Arctic Ambassador Aleksi Härkönen Professor Vladimir Kendrovski from World Heath Organization (WHO), the director of CERH and WHO collaborating Centre on Global Change, Environment and Public Health, professor Jouni Jaakkola, post doc researcher Klemetti Näkkäläjärvi from the University of Lapland, CERH researchers and representatives of stakeholders. Internationally distinguished researcher on climate change and health effects, professor Colin Butler from the University of Canberra will give video presentation.

Climate change is one of the biggest challenges to societies, cultures and health. Arctic region, people and societies face the diverse impacts of climate change and adaptation to the changes requires new scientific information, monitoring and prediction.

Seminar brings new insights and answers, inter alia, following questions:

• How climate change and health are incorporated to the Finland’s agenda for the Chairmanship of the Arctic Council in 2017-2019?

• What are the roles of WHO and its collaborating centres in bringing solutions to global challenges?

• How climate change influences to the health and wellbeing?

• What are the new research challenges that changing climate and globalization of environmental

problems bring?

• What challenges there are in combining scientific information to policymaking concerning climate change?

• How research can promote influential and informed policymaking?

Seminar creates bridges between research word, policymakers and other relevant actors.

Contact:

CERH director Jouni Jaakkola
Member of Parliament Tytti Tuppurainen

 

 

Seminaari arktisen alueen haasteista

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) yhdessä kansanedustaja Tytti Tuppuraisen kanssa järjestää seminaarin: Arktinen ympäristö, ihmiset ja terveys – siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon välille Helsingissä, Eduskunnan Pikkuparlamentissa 31.5.2016.

Seminaarin puhujina ovat mm. entinen pääministeri Paavo Lipponen, kansanedustaja Tytti Tuppurainen, arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen, professori Vladimir Kendrovski Maailman terveysjärjestöstä (WHO:sta), CERH:in ja WHO:n yhteistyökeskuksen teemalla Globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys – johtaja, professori Jouni Jaakkola, tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Lapin yliopistosta sekä CERH:in tutkijoita ja eri sidosryhmien edustajia. Kansainvälisesti arvostettu ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten tutkija professori Colin Butler Canberran yliopistosta pitää puheen videoyhteyden avulla.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista haasteista yhteiskunnille, kulttuureille ja terveydelle. Arktinen alue, ihmiset ja yhteiskunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen moninaiset vaikutukset, ja muutokseen sopeutuminen edellyttää uutta tieteellistä tietoa, seurantaa ja ennakointia. 

Seminaari tuo uusia näkemyksiä ja vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Miten ilmastonmuutos ja terveys näkyvät Suomen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuuskaudella 2017–2019?

• Mikä on WHO:n ja sen yhteistyökeskusten rooli ratkaisujen etsimisessä globaaleihin haasteisiin?

• Miten ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin?

• Mitä uusia tutkimushaasteita muuttuva ilmasto ja ympäristöongelmien globalisaatio tuovat?

• Mitä haasteita tutkimustiedon yhdistämisessä on ilmastonmuutosta koskevaan päätöksentekoon?

• Miten tutkimus voi edistää vaikuttavaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa?

 Seminaari luo siltoja tutkimusmaailman, päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden välille.

Lisätietoa:

CERH:in johtaja Jouni Jaakkola
Kansanedustaja Tytti Tuppurainen

Last updated: 1.7.2016