Publications

Hugg Timo T.

Bibliometrics

 • 25 peer reviewed scientific publications
  • 13 publications in journals ranked within the highest 25th percentile of their reference group (Q1)
  • 23 publications in PubMed
 • 21 publications intended for professional community
 • 34 publications intended for the general public, linked to research

Peer-reviewed scientific articles

 1. Vuorisalo T, Hugg T, Kaitaniemi P, Lappalainen J, Vesanto S. Habitat selection and nest sites of the Magpie Pica pica in the city of Turku, SW Finland. Ornis Fenn. 1991. 69: 29–33.
   
 2. Vuorisalo T, Andersson H, Hugg T, Lahtinen R, Laaksonen H,  Lehikoinen E. Urban development from avian perspective: causes of Hooded crow (Corvus corone cornix) urbanisation in two Finnish cities. Landscape and Urban Planning 2003. 62: 69–87.
   
 3. Hedman J, Hugg T, Sandell J, Haahtela T. The effect of salt chamber treatment on bronchial hyperresponsiveness in asthmatics. Allergy. 2006 May;61(5):605-10. Erratum in: Allergy. 2006 Jun;61(6):789. IF 5.334 (Q1)
   
 4. Hugg T, Rantio-Lehtimäki A. Indoor and outdoor pollen concentrations in private and public spaces during the Betula pollen season. Aerobiologia 2007. 23: 119–129. IF 0.944 (Q3)
   
 5. Hugg T, Valtonen A, Rantio-Lehtimäki A. Pollen concentrations inside private cars during the Poaceae and Artemisia spp. pollen season – a case study. Grana 2007; 46: 110–117. IF 0.770 (Q3)
   
 6. Hugg TT, Jaakkola MS, Ruotsalainen RO, Pushkarev VJ, Jaakkola JJ. Parental smoking behaviour and effects of tobacco smoke on children's health in Finland and Russia. Eur J Public Health. 2008 Feb;18(1):55-62. Epub 2007 Jun 14. IF 2.176 (Q2)
   
 7. Hugg T, Ruotsalainen R, Jaakkola MS, Pushkarev V, Jaakkola JJ. Comparison of allergic diseases, symptoms and respiratory infections between Finnish and Russian school children. Eur J Epidemiol. 2008;23(2):123-33. Epub 2008 Jan 17. IF 2.572 (Q1)
   
 8. Hugg TT, Jaakkola MS, Ruotsalainen R, Pushkarev V, Jaakkola JJ. Exposure to animals and the risk of allergic asthma: a population-based cross-sectional study in Finnish and Russian children. Environ Health. 2008 Jun 6;7:28. IF 2.481 (Q1)
   
 9. Pyrhönen K, Läärä E, Hiltunen L, Kaila M, Hugg T, Näyhä S. Season of the first trimester of pregnancy predicts sensitisation to food allergens in childhood: a population-based cohort study from Finland.  J Epidemiol Community Health. 2012 Jan;66(1):49-56. Epub 2010 Oct 19. IF 3.392 (Q1)
   
 10. Quansah R, Jaakkola MS, Hugg TT, Heikkinen SAM, Jaakkola JJK. Residential dampness and molds and the risk of developing asthma: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2012; 7(11): 1–9; e47526. IF 3.730 (Q1)
   
 11. Paaso EMS, Jaakkola MS, Lajunen TK, Hugg TT, Jaakkola JJK. The Importance of Family History in Asthma during the First 27 Years of Life. Am J Respir Crit Care Med. 2013; 188(5):624-6. IF 11.986 (Q1)
   
 12. Jaakkola MS, Quansah R, Hugg TT, Heikkinen SA, Jaakkola JJ. Association of indoor dampness and molds with rhinitis risk: a systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2013 Nov;132(5):1099-1110.e18. doi: 10.1016/j.jaci.2013.07.028. Epub 2013 Sep 10. IF 11.248 (Q1)
   
 13. Hyrkäs H, Jaakkola MS, Ikäheimo TM, Hugg TT, Jaakkola JJK. Asthma and allergic rhinitis increase respiratory symptoms in cold weather among young adults. Respir Med. 2014 Jan;108(1):63-70. doi: 10.1016/j.rmed.2013.10.019. Epub 2013 Oct 31. IF 3.086 (Q2).
   
 14. Korkala EA, Hugg TT, Jaakkola JJ. Voluntary Climate Change Mitigation Actions of Young Adults: A Classification of Mitigators through Latent Class Analysis. PLoS ONE 2014;9(7):1–9; e102072. IF 3.234 (Q1).
   
 15. Korkala EAE, Hugg TT, Jaakkola JJK. Awareness of Climate Change and the Dietary Choices of Young Adults in Finland: A Population-Based Cross-Sectional Study. PLoS ONE 2014;9(5): 1–9; e97480. IF 3.234 (Q1).
   
 16. Paaso E, Jaakkola MS, Rantala AK, Hugg TT, Jaakkola J. Allergic diseases and asthma in the family predict the persistence and onset-age of asthma: a prospective cohort study. Resp Res 2014 Nov 27;15(1):152. doi:10.1186/s12931-014-0152-8. Erratum in: Respir Res. 2015 Mar 13;16:36. doi: 10.1186/s12931-015-0189-3. IF 3.093 (Q2).
   
 17. Rantala AK, Jaakkola MS, Mäkikyrö EMS, Hugg TT, Jaakkola JJK. Early Respiratory Infections and the Development of Asthma in the First 27 Years of Life. Am J Epidemiol. 2015 Oct 1;182(7):615-23.; doi: 10.1093/aje/kwv093. IF 5.036 (Q1).
   
 18. Hjort J, Hugg TT, Antikainen H, Rusanen J, Sofiev M, Kukkonen J, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Fine-Scale Exposure to Allergenic Pollen in the Urban Environment: Evaluation of Land Use Regression Approach. Environ Health Perspect. 2016 May;124(5):619-26. doi: 10.1289/ehp.1509761. Epub 2015 Oct 9. IF 9.776 (Q1).
   
 19. Rantala AK, Mehtonen IT, Jaakkola MS, Näyhä S, Hugg TT, Jaakkola JJK. Early respiratory infections and dental caries in the first 27 years of life: A population-based cohort study. PLoS One. 2016 Dec 9;11(12):e0168141. doi: 10.1371/journal.pone.0168141. eCollection 2016. IF 2.806 (Q1).
   
 20. Hugg TT, Hjort J, Antikainen H, Rusanen J, Tuokila M, Korkonen S, Weckström J, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Urbanity as a determinant of exposure to grass pollen in Helsinki Metropolitan area, Finland. PLoS One. 2017 Oct 12;12(10):e0186348. doi: 10.1371/journal.pone.0186348. eCollection 2017. IF 2.766 (Q1).
   
 21. Heikkinen SAM, Mäkikyrö EMS, Hugg TT, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Effects of regular exercise on asthma control in young adults. J Asthma. 2018 Jul;55(7):726-733. doi: 10.1080/02770903.2017.1366510. Epub 2017 Oct 5. IF 2.081 (Q3). 
   
 22. Mehtonen I, Rantala AK, Hugg TT, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Dental caries is associated with lower respiratory tract infections: A population based cohort study. Respir Med. 2019 Sep 6;158:1-5. doi: 10.1016/j.rmed.2019.09.002. IF 3.095 (Q2)
   
 23. Kitinoja MA, Hugg TT, Siddika N, Rodriguez Yanez D, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Short-term exposure to pollen and the risk of allergic and asthmatic manifestations: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2020 Jan 10;10(1):e029069. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029069. IF 2019 2.496 (Q2).
   
 24. Hugg TT, Tuokila M, Korkonen S, Weckström J, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. The effect of sampling height on grass pollen concentrations in different urban environments in the Helsinki Metropolitan Area, Finland. PLoS One. 2020 Sep 29;15(9):e0239726. doi: 10.1371/journal.pone.0239726. IF 2019 2.740 (Q2).
   
 25. Jaakkola JJK, Kiihamäki SP, Näyhä S, Ryti NRI, Hugg TT, Jaakkola MS. Airborne pollen concentrations and daily mortality from respiratory and cardiovascular causes. Eur J Public Health. 2021 Apr 5:ckab034. doi: 10.1093/eurpub/ckab034. Online ahead of print. 

 
Non-refereed scientific articles

 1. Valtonen A,  Hugg T. 2004: Pollen concentrations inside a car during the Poaceae and Artemisia flowering season. Proceedings of XNAF 10th Nordic Symposium on Aerobiology, 19–20 August 2004, Turku, Finland. pp. 24–25.
 2. Hugg T, Rantio-Lehtimäki A. 2008: Indoor and outdoor pollen concentrations in public and private spaces during the Betula, Poaceae and Artemisia pollen season. The 4th European Symposium on Aerobiology, 12–16 August 2008, University of Turku, Finland. pp. 137 (Abstract) 
 3. Hugg T, Rantio-Lehtimäki A. 2009: Indoor and outdoor pollen concentrations in private and public spaces during the Betula, Poaceae and Artemisia pollen season. The 12th Nordic Symposium on Aerobiology, 28–30 August 2009, Copenhagen, Denmark. pp. 13 (Abstract)


A Chapter in a Scientific Book

 • Hugg T, Yli-Panula E, Rantio-Lehtimäki A. Pollen and pollen allergens in indoor environments. In book: Flannigan B., Samson RA. & Miller JD. (eds.): Micro-organisms in Home and Indoor Work Environments: Diversity, Health Impacts, Investigation and Control. Taylor & Francis Group, London /New York, 2011, Second Edition, pp. 45–53.


Publications intended for professional communities

 1. Hugg T, Vuorisalo T, Ilmonen P. 1997: Suomalaiset kaupunkivarikset I. Kaupunkilaistumishistoria. Linnut 3: 10–13.
 2. Vuorisalo T, Ilmonen P, Hugg T. 1997: Suomalaiset kaupunkivarikset III. Pesän puolustaminen ja hyökkäykset ihmisten päälle. Linnut 5: 16–19.
 3. Hugg T, Hänninen T, Peltola H. 1999: Ympäristönhallintajärjestelmä EMAS -asetuksen ja ISO 14 001 -standardin mukaan. Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskus. 38 s.
 4. Hugg T. 1999: Havaintoja kestävän kehityksen toteutumisesta muutamassa Helsingin kaupungin koulussa. Helsingin kaupungin opetusvirasto. 11 s.
 5. Hugg T. (toim.) 2001: Etelä-Karjala, luonto ja matkailu. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Joutseno. 28 s.
 6. Saarinen K, Jantunen J, Hugg T, Saarnio S. 2001: Tienpientareet ja valtateiden liittymät perhosten ja kasvien elinympäristönä (TIELI) – Perhoset Korvenkylän ja Korvenkannan liittymissä vuonna 2001 (Raportti 1). Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. 14 s.
 7. Jantunen J, Saarinen K, Hugg T. 2001: Suojelu- ja tutkimuskohteet 2001 (Seurantaraportti 3). Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. 29 s.
 8. Hugg T. (toim.) 2002: Sisäilma ja terveys. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 33 s.
 9. Hugg T. (toim.) 2003: Tiet, riskit ja monimuotoisuus. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 20 s.
 10. Hugg T. 2003: Terveellinen tie – allerginen tienkäyttäjänä. Teoksessa Hugg T (toim.): Tiet, riskit ja monimuotoisuus. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 20 s.
 11. Jantunen J, Saarinen K, Valtonen A, Hugg T, Saarnio S. 2004: Tienpientareet ja valtateiden liittymät kasvien ja perhosten elinympäristönä. Tiehallinnon selvityksiä 9/2004. 57 s.
 12. Hugg T. (toim.) 2004: Atooppisen ihon kokonaishoito. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 17 s.
 13. Hugg T, Hietala A. 2004: Skinnarilan kampuksen asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 21 s.
 14. Hugg T, Jantunen J, Pushkarev V. 2004: Allergiat ja asuinympäristö Svetogorskissa ja Imatralla (VENKA) –tutkimushankkeen väliraportti. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 31 s.
 15. Hugg T. 2005: Atoopikkojen ja astmaatikkojen hoitotutkimushanke Lappeenrannassa – Suolakaivoshoidosta suolahuonehoitoon. Väliraportti 1. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 11 s.
 16. Hugg T, Hedman J. 2005: Atoopikkojen ja astmaatikkojen hoitotutkimushanke Lappeenrannassa – Astmaatikkojen suolahuonehoidon 1. hoitovuosi. Väliraportti 2. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 15 s.
 17. Sandell J, Mynttinen K, Hugg T, Hedman J, Hannuksela M. 2005: Ihoatoopikkojen mineraalivesi- ja valohoidon pilottitutkimus. Väliraportti 3. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 18 s.
 18. Hugg T, Hietala A, Jantunen J, Saarinen K, Valtonen A, Consiglio M. 2005: Skinnarilan kampuksen asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Raportti 2. Syksyn 2004 ja kevään 2005 havainnot. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 19 s.
 19. Hugg T. 2005: Suolakaivoksista suolahuonehoitoon. Teoksessa Saarinen, K. & Pohjalainen, S. (toim.): Astman hoito. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. s. 18–21.
 20. Hugg T, Jantunen J, Hedman J, Ruotsalainen R, Wikström A-M, Pushkarev V, Jaakkola J. 2005: Allergiat ja asuinympäristö Svetogorskissa ja Imatralla (VENKA) -tutkimushankkeen loppuraportti. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno. 36 s.
 21. Saarinen K, Rautio S, Hugg T, Mynttinen K, Sandell J, Hedman J. 2006: Astmatutkimuksen toinen hoitovuosi – suolahuoneen olosuhdemittaukset. Väliraportti 4. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Joutseno. 10 s.


Publications intended for the general public, linked to research

 1. Vuorisalo T, Hugg T, Ilmonen P, Nummelin J, Tiainen J. 1993: Harakka ja varis kaupungin valtaajina. Teoksessa Vuorisalo T. & Tiainen J. (toim.): Kaupungin linnut. Turun maakuntamuseo, Turku. s. 219–229.
 2. Hugg T. 1997: Ekologian linja ympäristökasvattajana opistolla. Erään satakuntalaisen kansanopiston jätehuolto- ja ympäristöasenneselvitys. Kansanopisto 6-7: 36–39.
 3. Hugg T. 2001: Caprin vuosi 2000. Kokemuksia ja yhteenveto Allergia- ja Ympäristökoulu Caprin käynnistymisvuodesta. Allergia & Astma 2: 70–73.
 4. Hugg T. 2002: Allergiat ja luonnontieto yhdistyivät Allergia- ja Ympäristökoulu Caprissa. Allergia & Astma 1: 54.
 5. Hugg T. 2002: Siitepölyistä siitepölytiedotteisiin. Siitepölytietoa osa 1. Uutisvuoksi 23.3.2002.
 6. Hugg T. 2002: Siitepölyjen leviäminen – monen tekijän summa. Siitepölytietoa osa 2. Uutisvuoksi 13.4.2002.
 7. Saarinen K, Jantunen J, Hugg T. 2002: Menestystä ja takaiskuja Saimaan luonnon suojelussa. Saimaan Luonto (17): 30–31.
 8. Hugg T. 2002: Siitepölyaltistuksen välttäminen perin vaikeaa – siedätyshoidostako apu? Siitepölytietoa osa 5. Uutisvuoksi 27.4.2002.
 9. Hugg T. 2002: Yhä useampi eteläkarjalainen lapsi on allerginen. Uutisvuoksi 27.4.2002.
 10. Hugg T. 2002: Kestävä kehitys – käsitteenä yhä vieras. Opettaja 18: 15.
 11. Hugg T. 2002: Etologia 1 - Parinvalinta – sattuman kauppaa vai ominaisuuksiin perustuvaa harkintaa? Uutisvuoksi 7.9.2002.
 12. Ranta H, Hugg T. 2002: Siitepölytiedot kattavammaksi – Kaakkois-Suomi ja Etelä-Lappi mukaan keräysverkkoon. Allergia & Astma 5: 20–21.
 13. Hugg T. 2002: Etologia 2 - Ravinnonhankinta – hyötyjen ja haittojen punnintaa. Uutisvuoksi 26.10.2002.
 14. Hugg T. 2002: Etologia 3 – Elinympäristön valinta – tulevaisuuden rakentamista. Uutisvuoksi 28.12.2002.
 15. Hugg T, Jantunen J. 2003: Allergiakasvit 1 – Pähkinäpensas ja lepät. Allergia & Astma 1: 23–24.
 16. Hugg T. 2003: Yhä useampi koululainen on allerginen. Allergia & Astma 1: 36–37.
 17. Hugg T, Jantunen J. 2003: Allergiakasvit 2 – Raudus- ja hieskoivu. Allergia & Astma 2: 16–17.
 18. Hugg T. 2003: Etelä-Karjalan siitepölynäytteet otetaan Rauhasta. Etelä-Saimaa 23.4.2003.
 19. Hugg T, Jantunen J. 2003: Allergiakasvit 3 – Havupuut. Allergia & Astma 3: 20–21.
 20. Hugg T, Jantunen J. 2003: Allergiakasvit 4 – Heinät ja pujo. Allergia & Astma 4: 16–17.
 21. Hugg T. 2003: Siitepölyä auton sisätilassa yllättävän vähän. Allergia & Astma 6: 28–29.
 22. Hugg T, Hedman J, Hannuksela M. 2004: Auttaako suolahuone tai mineraalivesi ihoatopiaan?
 23. Hugg T. 2004: Siitepölykausi kestää yli puoli vuotta. Etelä-Saimaa17.3.2004.Allergia & Astma 1: 18–21.
 24. Hugg T. 2004: Siitepölyjen leviäminen on monen tekijän summa. Etelä-Saimaa 6.4.2004.
 25. Hugg T. 2004: Siitepölystä nuhaa, silmien punoitusta ja kutinaa. Etelä-Saimaa 14.4.2004.
 26. Hugg T, Jantunen J. 2004: Allergiahyönteiset 1 – Kimalaiset ja mehiläiset. Allergia & Astma 2: 51–53.
 27. Hugg T. 2004: Yhdistyksen jäsen on moniallerginen – Oma tai lapsen sairaus kimmokkeena jäsenyyteen. Allergia- ja Astmaliitto, Järjestötiedote 3/2004: 15.
 28. Hugg T. 2004: Allergiahyönteiset 3 – Hyttyset ja paarmat. Allergia & Astma 4: 55–57.
 29. Hugg T. 2004: Allergiahyönteiset 4 – Polttiaiset ja mäkäräiset. Allergia & Astma 5: 43–45.
 30. Hugg T, Jantunen J, Saarinen K. 2007: Ulkona ahdistaa, mutta sisäilmassa on vain vähän koivun siitepölyä. Allergia & Astma 2: 10–12.
 31. Hugg T. 2009: Miten käy ympäristön talouden taantuessa? Etelä-Saimaa 9.1.2009
 32. Hugg T. 2010: Allergiat modernisaation tuote – Venäjällä allergisia vähemmän, mutta oireet vakavampia. Suomen ja Venäjän allergiat, osa 1. Allergia & Astma 1: 24–26. 
 33. Hugg T. 2010: Runsas varhaislapsuuden tupakointialtistus lisää allergisoitumisriskiä. Suomen ja Venäjän allergiat, osa 2. Allergia&Astma 2: 36–38.
 34. Hugg T. 2010: Eläinaltistuksen allergologiset vaikutukset voivat vaihdella.  Suomen ja Venäjän allergiat, osa 3. Allergia&Astma 3: 38–40.

Theses

 • Hugg T. 1994: Nest defence behaviour and reproductive success of the Hooded crow (Corvus corone cornix) in urban environments. University of Turku, Department of Biology. M.Sc. thesis, 60 p.
 • Hugg T. 2009: Exposure to environmental tobacco smoke, animals and pollen grains as determinants of atopic diseases and respiratory infections. Acta Universitatis Ouluensis, D Medica 1022. Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, University of Oulu. Ph.D. thesis, 97 p.

Abstracts in Scientific Conferences

 • Hugg TT, Kitinoja M, Siddika N, Jaakkola J. Short-term exposure to pollen and the risk of allergic / asthmatic symptoms: a systematic review and meta-analysis of the panel studies. 6th European Symposium on Aerobiology of the European Aerobiology Society, Lyon, France 2016. (Abstract)
 • Rantala AK, Mehtonen IM, Jaakkola MS, Hugg TT, Jaakkola JJK. Early respiratory infections and dental caries in the first 27 years of life. European Respiratory Society (ERS) Conference, London, UK 2016. (Abstract)
 • Rantala AK, Jaakkola MS, Paaso EMS, Hugg TT, Jaakkola JJK. Early respiratory infections and development of asthma in the first 27 years of life. European Respiratory Society (ERS) Conference, Amsterdam, The Netherlands; 2015. (Abstract)
 • Hugg TT,  Jaakkola JJK. 2014: Grass pollen concentrations according to the urban-rural gradient in the Helsinki Metropolitan Area. Meeting of the European Aeroallergen Network and the European Aerobiology Society –Siegfried Jäger Symposium, 10th – 11th November 2014, Medical University of Vienna (Abstract)
 • Paaso EMS, Jaakkola MS, Rantala AK, Hugg TT, Jaakkola JJK. 2014: The influence of heredity on the persistence and onset-age of asthma. Eur Respir J 2014; 44: Suppl. 58, 2990. (Abstract)
 • Hugg T, Rantio-Lehtimäki A. 2009: Indoor and outdoor pollen concentrations in private and public spaces during the Betula, Poaceae and Artemisia pollen season. The 12th Nordic Symposium on Aerobiology, 28–30 August 2009, Copenhagen, Denmark. pp. 13
 • Hugg T, Rantio-Lehtimäki A. 2008: Indoor and outdoor pollen concentrations in public and private spaces during the Betula, Poaceae and Artemisia pollen season. The 4th European Symposium on Aerobiology, 12–16 August 2008, University of Turku, Finland. pp. 137
 • Valtonen A & Hugg T. 2004: Pollen concentrations inside a car during the Poaceae and Artemisia flowering season. Proceedings of XNAF 10th Nordic Symposium on Aerobiology, 19–20 August 2004, Turku, Finland. pp. 24–25.

Profile page

Back to top

Last updated: 16.4.2021