Centre for Health and Technology

Centre for Health and Technology (CHT) luo uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden kehityssuunnille ja -poluille terveyden ja hyvinvoinnin alueella.

CHT

  • rakentaa tulevaisuuden keihäänkärkiteemoihin liittyvää strategista innovaatioagendaa,
  • koordinoi OuluHealth-ekosysteemin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa,
  • tukee ekosysteemin jäseniä innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönoton edistämisessä,
  • luo uusia ekosysteeminlaajuisia innovaatiotoiminnan malleja, ja
  • mahdollistaa strategisen yhteistyön kansainvälisten verkostojen ja partnereiden kanssa.

Vuodesta 2011 lähtien olemme systemaattisesti rakentaneet strategisia connected health -aihealueen TKI-kokonaisuuksia, ja pohjustaneet niiden avulla uraauurtavaa polkua kohti datalähtöistä terveydenhuoltoa. Tekemämme pioneerityö on merkityksellistä, sillä terveydenhuollon muutos kohti ennaltaehkäisevää, yksilöllistä ja osallistavaa hoitoa luo uusia maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden hyödyntämiseen edelläkävijäalueilla on parhaat mahdollisuudet. Olemme olleet ideoimassa, koordinoimassa, toteuttamassa ja tukemassa kymmeniä aloitteita liittyen yksilölliseen terveyteen, tulevaisuuden terveyspalveluihin, tulevaisuuden sairaaloihin ja biopankkeihin.

Oulun yliopistossa CHT on osa Lääketieteellistä tiedekuntaa, ja toimii yhteistyössä myös innovaatio-ja yrittäjyystoimintojen kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on tutkimuslähtöisten innovaatioiden syntymisen vauhdittaminen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Tarjoamme käyttöösi poikkitieteellisyyttä, monialaisuutta ja yrittäjyystoimintaa tukevan avoimen yhteistyöympäristön, Tellus Innovation Arenan. Järjestämme verkostoitumistapahtumia ja kiihdyttämötoimintaa vahvistaaksemme yritysyhteistyötä sekä yhdistääksemme akateemisen asiantuntijuuden ja yrittäjyyshenkisyyden. Testaamme ja otamme käyttöön uusia, innovaatioprosessin kehittämiseen tähtääviä toimintatapoja.

 

Seuraa meitä

 Kuvahaun tulos haulle facebook thumbnail CHT Facebookissa http://icons.iconarchive.com/icons/limav/flat-gradient-social/256/Twitter-icon.png OuluHealth Twitterissä http://www.freeiconspng.com/uploads/linkedin-logo-3.png  CHT LinkedIn:ssä