Innovaatioverkostot

Strateginen verkostoyhteistyömme perustuu aktiivisiin kumppanuuksiin yritysten, tutkijoiden sekä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostotoimijoiden kanssa osana OuluHealth-ekosysteemiä. OuluHealth-ekosysteemiin kuuluvat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Suomen biopankki Borealis ja Oulun kaupunki mukaan lukien BusinessOulu, sekä alueen terveystoimialalla toimivat yritykset.

Vahvistamme pohjoismaista strategisen ja toiminnallisen tason yhteistyötä erityisesti terveydenhuollon tuote- ja palveluideoiden testaukseen perehtyneiden pohjoismaisten kumppaneidemme kanssa. Nordic Test Beds -verkostoomme kuuluu yliopistollisia sairaaloita ja innovaatiokeskuksia Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Verkoston tavoitteena on luoda yhteisiä pohjoismaisia käytäntöjä terveydenhuollon palvelujen ja tuotteiden kehittämismenettelyihin sekä tukea pohjoismaisten terveysalan yritysten markkinoillepääsyä.  Olemme mukana myös arktisessa yhteistyössä digitaalisen terveyden alueella mm. Tromssan alueen kanssa. CHT:n pohjoismaisten verkostojen yhteyshenkilönä toimii Kalevi Virta.

CHT ja/tai Oulun kaupunki/Business Oulu ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimukset Viron, Pohjois-Irlannin ja Saksan Baden-Württembergin aluetta edustavien organisaatioiden kanssa. Yhteistyösopimuksilla tavoitellaan tutkimuksen, palvelujen ja liiketoimintaympäristön kehittämistä terveyden, hyvinvoinnin ja biotieteiden alalla.

Centre for Health and Technology on Pohjois-Irlannin toimijoiden kanssa käynnistänyt useita alueidenvälisiä yhteistyöaloitteita, jotka ovat tuottaneet tulosta mm. MIDAS ja MAGIC TKI-projektien, sekä Connected health Marie Curie -ohjelman käynnistymisen muodossa. Yhteyshenkilömme Pohjois-Irlantiin liittyvissä asioissa on Jarmo Pääkkönen.

Oulu valittiin vuonna 2016 toistamiseen EU-komission koordinoiman Aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP AHA) mallialueeksi. CHT on mukana EIP-AHA -aktiviteeteissa kehittämässä yhdessä muiden Oulun alueen toimijoiden kanssa ratkaisuja ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi, jakamassa informaatiota, hyviä käytäntöjä sekä mahdollistamassa EIP-AHA-verkoston hyötykäyttöä.

ENJECT (European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technology) on COST (European cooperation in science and technology) -verkoston rahoittama 4-vuotinen tutkimuskoordinaatioprojekti, joka keskittyy uuden teknologian mahdollistamaan terveydenhuoltoon connected health -aihealueella. CHT:n johtaja Maritta Perälä-Heape on ENJECTin työohjelmien suunnittelusta ja valvonnasta vastaavan ENJECTin hallintokomitean jäsen.

Centre for Health and Technology ja OuluHealth ovat osa European Connected Health Alliance (ECHAlliance) -verkostoa. ECHAlliance tuo yhteen alueellisista tai kansallisista terveys- ja hyvinvointialan sidosryhmistä koostuvia yhteisöjä.