Oulun yliopisto ja OuluHealth-ekosysteemi panostavat terveyden digitalisaation osaamisen vahvistamiseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle DigiHealth Knowledge Hub –hankkeelle 679 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta kesään 2020 saakka.  Tavoitteena on osaamisen ja kyvykkyyden lisääminen nopeasti kehittyvässä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiossa.

Myönnetyllä rahoituksella vahvistetaan terveyden digitalisaatioon liittyvää monialaista tutkimusta ja jo olemassa olevaa OuluHealth-innovaatioekosysteemiä. Hankkeessa luodaan kansallisia ja kansainvälisiä osaajaverkostoja, joiden avulla kartoitetaan ja kerätään tietoa terveystiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä parhaista menetelmistä, tuetaan yritysyhteistyötä sekä vahvistetaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää osaamista ja esimerkiksi tekoälyn soveltamista terveys- ja sosiaalialalla.

Terveys- ja hyvinvointiala on merkittävän muutoksen edessä digitaalisten teknologioiden kehittymisen myötä. Parhaimmillaan uudet teknologiat voivat sujuvoittaa palveluja, parantaa hoitoa ja hillitä terveydenhuollon kustannusten kasvua ja samalla edistää alan yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Alan nopea kasvu ja murros luovat kuitenkin myös haasteita, sillä samanaikaisesti yritysten ja ammattilaisten osaamistarve kasvaa.

”Tähän tarpeeseen pystymme vastaamaan myönnetyllä rahoituksella ja olemmekin parhaillaan rekrytoimassa asiantuntijoita muodostamaan ja koordinoimaan hankkeessa keskeisiä osaajaverkostoja. Samalla rakennamme valmiuksia vahvan digitaalisen terveyden osaamiskeskittymän muodostamiseksi tulevaisuudessa”, kertoo Oulun yliopiston työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape.

Päävastuun hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta kantaa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Centre for Health and Technology (CHT). Toiminta rakentuu osaksi Oulun Innovaatioallianssin OuluHealth-ekosysteemiä.

 

Lisätietoja:

Johtaja, työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape, Centre for Health and Technology, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
p. 040 6734 159, maritta.perala-heape@oulu.fi 

Dekaani, professori Anne Remes, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
p. 040-5080453, anne.remes@oulu.fi

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.6.2018