DigiHealth Knowledge Hub

Projektin kuvaus

DigiHealth Knowledge Hub -hankkeen tavoitteena on osaamisen ja kyvykkyyden lisääminen nopeasti kehittyvässä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiossa. Hanke edistää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa yksilökeskeisten ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden ja terveydenhuollon menetelmien kehityksessä ja nopeuttaa digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa ja tietopohjaisten palvelujen yhteiskehittämistä.

Tavoitteena on luoda osaamisverkostomalli, joka on toiminnallinen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tuki. Se tuottaa ja jakaa tietoa parhaista käytännöistä, ja mahdollisuuksista TKI-yhteistyössä sekä toimii tiedonvälittäjänä ja arvioijana siten nopeuttaen hyvien tutkimus-ja innovaatiokäytäntöjen jakamista.

Tavoitteena on kansallisten osaamisalustojen ja kasvu-ekosysteemien kehittäminen digitaalisuuden, massadatan, langattomuuden ja robotiikan hyödyntämiseksi hyvinvoinnin ja terveyden aloilla. Lisäksi Hub tukee tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön kehittämistä, innovaatioiden käyttöönottoa ja globaalin liiketoiminnan kasvua terveysalalla.

DigiHealth Hub toimii kansallisen ja kansainvälisen osaajaverkoston toimintamallin rakentajana ja vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä digitaalisen muutoksen menestystekijöiden tunnistamiseksi ja vertailemiseksi.

Tavoitteena on tunnistaa ja luoda terveystiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä ja malleja, jotka tukevat tutkimusta, kliinistä päätöksentekoa ja yksilöllistä oman tiedon hallintaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää luotettavia menetelmiä digitaalisten teknologioiden ja palvelujen toiminnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Pyrkimyksenä on vahvistaa myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää osaamista, eettisesti kestäviä terveystiedon hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyvien menetelmien kehitystä ja tarkoituksenmukaista tekoälyn soveltamista terveys- ja sosiaalialalla. Osaamiskeskittymä vahvistaa tutkimus- ja innovaatio-osaamista tekoälyn, koneoppimisen ja tietoanalyysien menetelmien hyödyntämisessä terveysalalla ja lääketieteessä.

DigiHealth Hubin konseptia kehitetään ja toiminta käynnistetään Pohjois-Pohjanmaan liiton Euroopan Aluekehitysrahastosta rahoittamassa hankkeessa, virallisella hankenimellä Oulu TerveysICT Hub.

Osaamisverkoston toimintojen käynnistämisen lähtökohtana ovat vahva monialainen tutkimus ja jo olemassa oleva, vahva OuluHealth-innovaatioekosysteemimalli. Näiden pohjalta tutkimus- ja innovaatiotoimintaa voidaan edelleen vahvistaa digitaalisen murroksen keskellä. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

BusinessOulu