6Aika: Co-Created Health and Wellbeing

CoHeWe-hanke

Projektin kuvaus

CoHeWe-hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa keskitytään erityisesti sairauksia ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin.

CoHeWe-hankkeessa parannetaan yhteiskehittämisen toimintatapoja kaupunkien olemassa olevien kehittämisalustojen ja toimintamallien pohjalta. Kehittämistyön perustana toimivat kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeet, joista jalostetaan uusia palveluita yhteiskehittämällä ja matalan kynnyksen kokeiluilla. Hankkeen avulla yritykset saavat ensikäden tietoa kehitystarpeista ja yhdessä ammattilaisten kanssa yhteiskehitetyt palvelut luovat uusia ja yhä parempia palveluita kuntalaisille.

Yritysten kanssa yhteiskehittämällä tehtävät palvelukokeilut yhtenäistetään neljän kaupungin kesken, mikä auttaa yritysten palvelujen skaalautumista kansallisesti. CoHeWe-hankkeessa mukana olevat kaupungit yhteiskehittävät noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota yritysten, hoitotyön ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa.

CoHeWe-hanke tarjoaa yritykselle kaupunkeja kehitysalustaksi tuotteiden ja palveluiden validointiin. Osa kokeiluista tehdään ostohankintoina kilpailutuksien kautta. Oulussa toteutettavien kokeilujen keskiössä ovat sote-palveluita tukevat mobiiliratkaisut ja niiden käyttöönoton arviointi. Oulussa toteutettavat kokeilut toteutetaan OuluHealth-toimijoiden Oulun yliopiston, Centre for Health and Technology (CHT) ja Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT), ja Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluiden sekä BusinessOulun yhteistyönä. Lisätietoja ostohankinnoista tulee saataville hankkeen edetessä CoHeWe-hankkeen kotisivuille.

Projektin koordinaattori

Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP TKI-keskus (päätoteuttaja)

Projektin tulokset

Mahdollisuuksia ja hyödyt yrityksen näkökulmasta:

 • Ymmärryksen kasvattaminen sote-sektorin liiketoimintapotentiaalista
 • Yrityksen tuotteiden ja palveluiden skaalautuvuuden parantaminen
 • Yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja validointi kohderyhmässä
 • Tutkimus ja yhteistyö yliopistojen kanssa
 • Referenssit sekä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys
 • Verkostoituminen sekä yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuudet
 • Mahdollisuus ostohankintaan sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen kaupungeille

Hankkeessa käytettävät innovaatioalustat takaavat kaikille tasapuolisen mahdollisuuden osallistua yhteiskehittämiseen ja kokeiluihin. Kestävään kehitykseen liittyen hankkeessa syntyy älykkäitä ratkaisuja ja innovatiivisia kokeiluja, jotka tyypillisesti ovat aineettomia (digitaalisia) tuotteita ja uusia palvelumalleja. Ketterän kehityksen ja yhteiskehittämisen keinoja käyttämällä näitä kehitetään tarvelähtöisesti eri toimijoiden näkökulmat huomioiden, ja näin ollen kestävästi. Välillisesti tämä synnyttää myös uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja muillekin toimialoille.

Yhteistyökumppanit

 • Oulun yliopiston, Lääketieteellinen tiedekunta
 • Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
 • Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP TKI -keskus (koordinaattori/päätoteuttaja)
 • Tampereen kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Forum Virium Helsinki