Kuinka taidetta ja kulttuuria voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa?

Auttaako taide toipumisessa? Kannattaako kulttuuriin panostaa sairaalassa? Voiko kirjallisuuden avulla kuntouttaa kotihoidossa? Tutkimusten perusteella taiteella ja kulttuurilla on positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen, mutta myös toipumiseen, kuntoutumiseen ja viihtyvyyden edistämiseen niin potilaiden, asiakkaiden, omaisten kuin henkilökunnankin näkökulmasta.  

OuluHealth-toimijaverkosto (http://www.ouluhealth.fi/) ottaa käyttöön uuden innovaatiotoimintamallin ja haastaa kaikki pohjoissuomalaiset mukaan ideoimaan, kuinka taidetta ja kulttuuria voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ideoita voi kirjata 10.4.-10.6.2019. "Alueellisen innovaatiotoimintamallin avauksena OuluHealth-toimijaverkosto haastaa kaikki sidosryhmänsä ideoimaan, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa voitaisiin kehittää. Ideat voivat liittyä palveluprosessin kaikkiin osiin, taloudellisuuteen, tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja vaikkapa potilaiden tai asiakkaiden omaan osallistamiseen ja osallistumiseen", kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja Pasi Parkkila.  

OuluHealth-verkoston yhteisessä innovaatiotoiminnan mallissa hyödynnetään osallistavan yhteiskehittämisen menetelmää ja sähköistä innovaatiotyökalua. "Toivomme ihan jokaisen osallistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon uusien ratkaisujen ideointiin. Sähköisen työkalun avulla se on todella helppoa. Ideoija tarvitsee vain tietokoneen, nettiyhteyden ja osoitteen, josta löytyy linkki ideanhallintajärjestelmäämme", kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suunnittelija Pauliina Hyrkäs.

OuluHealth-innovaatiotoiminnan ensimmäisen haasteen tavoitteena on tuottaa sähköiseen järjestelmään runsaasti taiteen ja kulttuurin eri muotoja hyödyntäviä ideoita. Ideat voivat liittyä taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä tai asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseen. Lisäksi voi ideoida esimerkiksi, kuinka kulttuuri ja taide voisi näkyä sosiaali- ja terveydenhuollossa rakennuksissa, tiloissa, sisustamisessa, opasteissa tai teknologiassa. Esimerkkeinä taiteen ja kulttuurin eri muodoista ovat kirjallisuus, kuvataide, lasten- ja nuortenkulttuuri, media, kädentaitajat ja muotoilu, näyttämötaide, sirkus, musiikki, tanssitaide sekä valo-, video-, elokuva- ja pelitaide. 

Esitetyt ideat kirjataan sähköiselle lomakkeelle, josta ne ohjautuvat OuluHealth-ekosysteemin Innovaatioryhmän käsittelyyn. Ryhmän valitsemat ideat viedään eteenpäin kehitettäviksi soveltuville kehittämispoluille. Lisäksi ideoita tullaan hyödyntämään mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taideohjelman laatimisessa vuosille 2020-2030 sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 (http://www.oys2030.fi/) -uudistamisohjelmassa. Tuloksia voidaan hyödyntää molemmissa Pohjois-Pohjanmaan sairaaloissa eli Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaalla, kehitysvammahuollon toimintayksikössä sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluissa. 

Haastamme siis kaikki mukaan miettimään taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä ideoita ja miten niitä voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!

Lue lisää: Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Viimeksi päivitetty: 10.4.2019