University of Oulu, 2016

First Digi-HTA recommendations published

In Digi-HTA assessment, the suitability of a digital health service is assessed for use in healthcare. The assessment covers effectiveness, safety, costs, data security and protection, usability and accessibility. The first recommendations are now carried out and published (in Finnish): https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/HTA-julkaisuja.aspx

Digi-HTA assessment tool is developed by the University of Oulu Faculty of Medicine (DigiHealth Hub and MIPT research group) and Finnish Coordination Centre for Health Technology Assessment (FinCCHTA).

More information about the tool at DigiHealth Hub webpage available here.

Information in Finnish

Ensimmäiset Digi-HTA suositukset annettu

Digi-HTA arvioinnissa arvioidaan digitaalisten terveyspalveluiden soveltuvuutta terveydenhuollon käyttöön. Arvioinnissa käydään läpi mm. arvioitavan tuotteen vaikuttavuus, turvallisuus, kustannukset, tietoturva ja –suoja sekä käytettävyys ja soveltuvuus. Ensimmäiset arvioinnit on toteutettu, ja Digi-HTA suositukset julkaistu FinCCHTA:n sivuilla (https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/HTA-julkaisuja.aspx).

Terveyspalvelujen digitalisoituminen on nopeaa. Uudenlaisten tekoälyyn perustuvien ratkaisujen, robotiikan ja mobiilien terveyssovellusten määrä kasvaa kaiken aikaa. Jotta uusia digitaalisia

palveluja saataisiin otettua käyttöön hallitusti, tulee niiden laatukriteerien olla yhtä tarkkoja kuin minkä tahansa terveyspalvelun. Digi-HTA arviointityökalu kehitettiin vastaamaan tähän tarpeeseen.

Digi-HTA kokoaa ja yhdistää yritysten toimittamaa tietoa ja tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa. Työkalusta on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen, jotta sekä tuotteita kehittävät yritykset että ostavat organisaatiot saisivat tarvitsemansa tiedon vaivatta käyttöönsä niin jo tuotekehitys- kuin hankintavaiheessakin. Digi-HTA arviointityökalu julkaistiin loppuvuodesta 2019, ja se on kehitetty yhteistyössä Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan (DigiHealth Hub ja MIPT) ja PPSHP:n Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FinCCHTA) toimesta. Uusi työkalu tukee Oulun asemaa yhtenä johtavana digitaalisen terveysteknologian keskittymänä. Lisätietoja Digi-HTA työkalusta löytyy DigiHealth Hubin sivuilta: https://www.oulu.fi/cht/digihealthhub/guides_tools_methods

Last updated: 19.2.2020