Sosiaalipäivystyksen työtehtävien tilastointi mobiililaitteella

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki kutsuvat palveluntuottajia tarjoamaan ratkaisuehdotuksiaan tässä tietopyynnössä esitettyyn tarpeeseen.

Tarpeena on helpottaa ja nopeuttaa sosiaalipäivystyksen tehtävien kirjaamista ja saada tietoa niistä koostetusti. Tarpeeseen haetaan helppokäyttöistä, liikkuvaan työhön soveltuvaa mobiiliratkaisua, jota voi käyttää reaaliaikaisesti Oulun seudullisessa sosiaalipäivystyksessä.

Ratkaisuehdotusten perusteella toteutettava kehittämiskokeilu ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle.

Valittavan ratkaisun mahdollisesti tarvittava yhteiskehittäminen tarvetta vastaavaksi ja sen myötä toteutettava ratkaisun kokeilu toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin ammattilaisten kanssa osana 6Aika ’Co-created Health and Wellbeing’ (CoHeWe) -hanketta. Oulun yliopisto ja Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut toteuttavat hankkeessa yhteistyötä yritysten kanssa parempien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi Oulussa. Tämän kehittämiskokeilun perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Hankkeessa mukana olevat muut kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Tampere. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Nykytilan kuvaus lyhyesti:

Sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.

  • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet

  • lähisuhdeväkivaltatilanteet

  • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa

  • alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä

  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen

  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)

  • muut sosiaalisen hädän tilanteet

Oulun seudullinen sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän alueella.

Tarpeena on helpottaa ja nopeuttaa ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen tehtävien kirjaamista ja saada tietoa niistä koostetusti. Tarpeeseen haetaan helppokäyttöistä, liikkuvaan työhön soveltuvaa mobiiliratkaisua, jota voi käyttää reaaliaikaisesti.  

Etsimme pienimuotoiseen kehittämiskokeiluun ratkaisua / palvelua, joka ratkaisisi edellä kuvattuja, tämän hetkisen toimintatavan ongelmia ja mahdollistaisi uusien toimintatapojen kehittämistä. Tarkempi kuvaus siitä, mitä odotamme kehittämiskokeiluun etsimältämme ratkaisulta/palvelulta, löytyy tietopyynnön liitteestä 1, ’Tarpeen kuvaus: Sosiaalipäivystyksen työtehtävien tilastointi mobiililaitteella’.

Kehittämiskokeiluun valitulle palvelutuottajalle (tai palvelutuottajille yhteensä) Oulun yliopisto maksaa korkeintaan 10 000,00 euroa (sis. alv). Yhteiskehittämisessä toteutettavan kokeilun sisältö ja kesto tulee ratkaisunkuvauksessa kohdentaa ko. rahallista arvoa ajatellen.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään esitettyyn tarpeeseen vastaavan ratkaisunkuvauksensa sähköpostilla viimeistään 22.3.2020 osoitteeseen: jarmo.paakkonen(AT)oulu.fi. Ratkaisunkuvaus esitetään käyttäen soveltuvin osin oheista ’Palvelun tai tuotteen kuvaus’ -lomaketta (Liite 2). Kuvauksen maksimipituus on neljä A4-kokoista sivua (maksimissaan 3 sivua tekstiä ja 1 kuvasivu).

Ratkaisukuvausten arvioinnin perusteella jatkokeskusteluun pyydetään enintään 3 (kolme) palveluntuottajaa maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Kuvausten arviointikriteereinä käytetään mm. Palvelun tai tuotteen kuvaus -lomakkeella pyydettyjä tietoja.

Päätös kehittämiskokeilun toteuttamiseen valittavasta yrityksestä tehdään jatkokeskustelujen perusteella viikon kuluessa, jonka jälkeen kehittämiskokeilu aloitetaan sopimusten mukaan välittömästi.

 

20.3.2020 Liite 4 lisätty tietopyyntöön liittyen vastauksia tulleisiin kysymyksiin.

Last updated: 20.3.2020