EU projektihakemuksia koordinoidaan RAE projektissa

RAE (Rakeistaminen Avartaa Ekologisuutta) projekti tutkii EU tasolla tunnustettuja tärkeitä tutkimuskokonaisuuksia useilla innovatiivisilla tutkimusavauksilla. Fosforin talteenotto on tärkeä osio tutkimuksessa ja jatkoprojekteja EU tasolla valmistellaan hankkeen puitteissa. Oheisesta linkistä voi lukea, miten tutkimuksella fosforin talteenottoon haetaan muuallakin ratkaisuja ja tällekin sektorille on miljardeja euroja jaossa uudessa Horizon 2020 rahoituksessa. Tämä tutkimus on hyvin poikkitieteellistä (materiaalitekniikka, vesitekniikka jne.) ja sopii hyvin oululaisen osaamisen hallittavaksi. Ottakaa yhteyttä projektin henkilöihin, jos aihe kiinnostaa, niin voimme vielä miettiä pääsyä EU tason projekteihin yhteistyössä.

Phosphorus management

Last updated: 21.7.2014