Asiantuntijat

Pekka Tervonen / CEE
pekka.tervonen(at)oulu.fi
+358 40 673 9519
ESSQ Management (Environment, Safety, Security and Quality Management), R&D&I Management, Project Management.

Eva Pongrácz / NordTech Oulu
eva.pongracz(at)oulu.fi
+358 40 506 1623

Mirja Illikainen, Kuitu- ja  partikkelitekniikka
mirja.illikainen(at)oulu.fi
Partikkelitekniikka, materiaalien mekaaninen  prosessointi, kuitujen ja mikropartikkeleiden sovellukset, lujittuvat  tuhka-, betoni-, ja geopolymeerimateriaalit.

Jyrki Heino, Prosessimetallurgia
Raudan, teräksen, ferroseosten ja värimetallien prosessimetallurgia, raaka-aineiden, tuote-, sivutuote- ja jätemateriaalien ominaisuuksien hallinta, materiaalien mineraloginen karakterisointi, pölyjen, tuhkien ja kuonien muodostumisen vähentämiseen ja hyödyntämiseen tähtäävä prosessimineralogia ja petrologia sekä muu modifiointi, termodynamiikka, termokemiallinen konversio, biopelkistimet, prosessimallinnus, elinkaariarviointi, teolliset ekosysteemit ja teollinen ekologia.
 

Soveltavan kemian yksikkö:
M.Sc. Hanna Runtti, treatment of industrial wastewaters, adsorption
M.Sc. Emma-Tuulia Tolonen, treatment of industrial wastewaters, chemical precipitation
D.Sc. Pekka Tynjälä, treatment of industrial wastewaters, industrial process solutions and battery waste material, chemical precipitation, catalysis
M.Sc. Anne Heponiemi, treatment of industrial wastewaters, catalytic oxidation
Prof. Ulla Lassi, treatment of industrial wastewaters, industrial process solutions and solid waste material

 

Viimeksi päivitetty: 8.5.2014