MINSI

Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista –hanke (01.05.2015-31.03.2017) on Euroopan aluekehitysrahaston ja paikallisten yritysten rahoittama hanke, jota Oulun yliopisto koordinoi. Siinä tavoitellaan uutta liiketoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä Pohjois-Pohjanmaan materiaalitehokkuudesta hyötyville pk-yrityksille. Tavoitteena on koota yhteen materiaalin arvoketjun eri osapuolet sekä tuoda uusimman tieteellisen tutkimustiedon ja jätevirtojen tarjoamat mahdollisuudet pk-yritysten tietoisuuteen.

Hankkeessa todennetaan kolmen uuden materiaalin valmistus laboratoriomittakaavassa siten, että ne ovat mahdollisten sovelluskumppaneiden hyödynnettävissä. Tuotedemonstraatioiden jatkeeksi etsitään aktiivisesti mahdollisia hyödyntäjäosapuolia alueelta, eurooppalaisia yhteistyökumppaneita alueen pk-yrityksille sekä valmistellaan uusia EU-tutkimushankkeita. Hankkeisiin etsitään myös yrityskumppaneita demonstroimaan tutkimustulokset käytännössä. 

 

 

Hankkeen tuloksena saadaan uusia hyödyntämispolkuja paikallisen teollisuuden mineraalisille sivuvirroille. Nämä vaikuttavat myönteisesti ympäristöön, jätemateriaalia tuottavien yritysten kannattavuuteen sekä materiaalitehokkuuteen. Hankkeen myötä Oulun seudulle syntyy tiivis yhteistyöverkko, joka takaa aktiivisen keskustelun yritysten ja tutkijoiden välillä sekä mahdollistaa viimeisimmän tieteellisen tiedon hyväksikäytön materiaalitehokkuuden kaupallistamisessa.

 

Viimeksi päivitetty: 1.10.2015