MWW

Mineraalivillajätettä syntyy vuosittain kasvava määrä Suomessa ja EU:n alueella sekä valmistusprosessin aikana, että rakennus- ja purkujätteenä. Nykyisin mineraalivillajätteen kierrätys on lähes olematonta, ja johtuen kiristyvästä kaatopaikkalainsäädännöstä, kierrätysmenetelmiä on erittäin tärkeää kehittää myös haastaville jätevirroille. Tässä tutkimuksessa jatkokehitetään menetelmää, jota hyväksikäyttäen mineraalivillajätettä voidaan käyttää raaka-aineena geopolymeerisynteesissä, johon materiaalin kemiallinen koostumus on ideaali. Geopolymeeriteknologiaa hyväksikäyttäen voidaan pienellä prosessin muutoksella valmistaa sekä sementtimäistä rakennusmateriaalia, että korkean lämpötilan komposiittimateriaaleja erittäin vaativiin olosuhteisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pienen tai negatiivisen ympäristöjalanjäljen geopolymeerikomposiittimateriaali, jonka raaka-aineesta merkittävä osuus on peräisin jätevirroista. Tutkimustuloksia hyväksikäyttäen on mahdollista tuotteistaa tällä hetkellä hyödyntämätön jätevirta, mineraalivillajätteet, avaten uusia mahdollisuuksia kierrätysliiketoiminnan kehittämiselle myös kansainvälisille markkinoille.

Yhteyshenkilö:
Päivö Kinnunen, PhD
+358 29 448 8020
paivo.kinnunen(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.4.2014