Tutkimuslaitoksille ja tutkijalle

CIRU Platform tutkii ja kehittää tapoja hyödyntää teollisuuden prosesseissa syntyviä poisteita ja valistaa näiden käytössä olevista mahdollisuuksista toimijoita.
 

CIRU-platformin hyöty tutkimustahoille:

 •  Viimeisin tieto materiaaleista ja niille tehdyistä tutkimuksista jaetaan nopeammin

 •  Yhteistyö eri osaamistahojen ja asiantuntijoiden kesken edesauttaa monitieteisten tutkimuskokonaisuuksien suunnittelua

 •  Avoimen yhteistyön myötä päällekkäisten tutkimusehdotusten tekeminen poistuu

 •  Tavoitteellisuus ideoiden kaupallistumiseen asti (työn mielekkyys)

 • Jatkuvuuden takaaminen (aina väitöstöiksi asti)

 • Toimivien yhteistyötahojen järjestyminen (teollisuuskontaktit) ja jatkuvat kontaktit eri osaajiin

 • Osaamisen kasvu erityisesti sinne missä uudet vaikuttajat syntyvät

 • Ideoiden jalostuminen innovaatioiksi asti (usein PK sektorin toimijoille)

 • Kansainvälinen yhteistyö tutkimuskontaktien kautta ja tutkimustulosten sekä BAT teknologian nopeampi leviäminen toimijoiden tietoon

 • EU rahoituksen hyödyntäminen paikallisten toimijoiden eduksi ja tutkimuskentän aktivoituminen

 • Cleantech-toimialan kasvu merkittäväksi tulon lähteeksi seutukunnalle ja tutkimustahoille

 • Vaikuttaminen lainsäädäntöön yhdessä viranomaisten kanssa

 • Palveluliiketoiminnan kehittyminen PK-sektorilla ja jatkossa niihin työllistyminen

 • Ekologiset ratkaisut yleistyvät nopeammin ja tutkimustulosten vaikuttavuus kasvaa

   

 

Viimeksi päivitetty: 1.11.2013