Aiemmat projektit

HIGHBIO2 (1.6.2011 - 31.12.2013)
Yhteyshenkilö: Ulla Lassi

Greenhouse ( 1.6.2011 - 31.12.2013)
Energiatehokas kasvihuone
Yhteyshenkilö: Ulla Lassi

EkoPelletti T&K (2010 - 2013)
EAKR-hanke, metsä- ja peltobiomassan pelletointi
Yhteyshenkilö: Toivo Kuokkanen

Bioreducer (1.9.2010 - 30.4.2013)
Possibilities of bio-based materials in reduction applications
Yhteyshenkilö: Hannu Suopajärvi

MEBF 1.8.2009 - 30.4.2013)
Material Efficient Blast Furnace - New Briquetting Materials

METDUST-ELEMET (11.5.2011 - 30.4.2012)
New metallurgical solutions for ferrous dust treatment

Tuhkien rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla (2011 - 2012)
EAKR-hanke

Valokata (2009 - 2012)
Tekes-EAKR, valokatalyysin käyttö (meillä EC:n käyttö öljyisten) vesien puhdistuksessa ja pintojen likaantumisen estämisessä

LowGrade-ELEMET (1.05.2011-30.4.2012)
Process alternatives for low-grade ores

Green Steel (1.1.2006 - 31.12.2011)

FinLCA (1.8.2009 - 31.12.2011)
Life-cycle approaches in supporting business decision making process

Catalytic conversion of biomass into biofuels (1.3.2009-31.12.2011)
Yhteyshenkilö: Ulla Lassi

SusFuFlex (1.1.2008 - 31.12.2011)
Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin

HighBio (1.8.2008 - 30.6.2011)
EAKR-hanke, puun biokaasutus

PRODOE (1.1.2007 - 31.12.2010)
Pro-Environmental Product Planning in a Dynamic Operational Environment Now and in Future - Methods and Tools

EkoPelletti (2009 - 2010)
Tutkimusympäristö, EAKR-hanke

Spodula II (1.1 - 31.12.2009)
Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun

Optimization of Siilinjärvi Roasting Plants Residue Streams (1.1.2007 - 31.03.2008)

MINERALI (1.6.2006 - 31.12.2008)
Effect of Mineralogy to Leachability of Synthetic Earthwork Materials

KUNI (1.1.2006 - 31.12.2008)
Boliden Harjavalta Oy Copper and Nickel Slag Research and Product Development Project

Analsiimi (1.5 - 31.7.2008)
Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiinin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet

ODORA (1.1.2006 - 31.12.2007)
Pahanhajuisia ja haitallisia yhdisteitä sisältävien päästökaasujen puhdistus

TeKuT II (1.3.2006 - 31.12.2007)
Terässulattokuonien tuotteistaminen II (01.03.2006 - 31.12.2007)

Bioenergiaa metsästä (2003 - 2007)

Hybrid Reformer Setup to Recycle and Regenerate Greenhouse Gaces for Reduction and Combustion Processes (2006)

Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun Tehtaan ja Oulun Energian Voimalaitostuhkien Loppusijoittamisen YVA-ohjelma / kemiallinen tutkimus (2005-2006)

POHA (2004 - 2005)

Mixture of FeCr - and AOD-slags (2004)

Optidust II (01.01.2002 - 31.12.2004)

Viimeksi päivitetty: 24.7.2014