Energia-alan julkaisut

2013

 • S. Kilpimaa, T. Kuokkanen and Ulla Lassi: Characterisation and utilisation potential of wood ash from combustion process and carbon residue from gasification process. - Bioresources, 8(1), 2013, 1011-1027. 
 • V. Kuokkanen, T. Kuokkanen, J. Rämö and U. Lassi: Recent applications of electrocoagulation in the treatment of different types of waters and wastewaters - a review - Green and Sustainable Chemistry, 3, 2013, 89-121.
 • M. Karhu, T. Kuokkanen, J. Rämö, M. Väänänen and J. Tanskanen: Performance of a commercial industrial-scale UF-based process for treatment of oily wastewaters - Journal of Environmental Management, 128, 2013, 413-420.
 • S. Kilpimaa, U. Lassi and T. Kuokkanen: Chemical and physical activation of gasification carbon residue: adsorption studies. - Biomass to energy and chemicals, HighBio2 Project Publication, U. Lassi, H. Lempiäinen and B. Wikman, Ed., 2013, 85-92.
 • H. Prokkola, T. Kuokkanen and U. Lassi: Biodegradation of organic pollutant in condensing water from wood chip gasification. - Biomass to energy and chemicals, HighBio2 Project Publication, U. Lassi, H. Lempiäinen and B. Wikman, Ed., 2013, 93-101.

In Addition

 • H. Leskinen, T. Stoor, J. Niinimäki and T. Kuokkanen: Effects of the elastic properties and moisture content of sawdust on pellet durability. - submitted (10/2013) for publication in Biomass and Bioenergy, 2013, 11 pp.
 • H. Runtti, S. Kilpimaa, T. Kangas, U. Lassi, T. Kuokkanen and J. Rämö: Activated carbon residue from biomass gasification as an adsorbent for the removal of iron (II), copper (II) and nickel (II) ions. - submitted (10/2013) for publication in Chemical Engineering Science, 2013, 50 pp.
 • J. Pesonen, T. Kuokkanen, E. Kaipiainen, J. Koskela, I. Jerkku and A. Villa  Chemical and physical properties of some short rotation wood species. – submitted for publication (11/2013) in Biomass and Bioenergy, 2013, 20 pp.
 • H. Prokkola, M. Kuokkanen, T. Kuokkanen and U. Lassi: Chemical study of wood chips drying: Biodegradation of organic pollutants in condensing waters from drying process. - submitted (12/2013) for publication in Biomass and Bioenergy, 2013, 20 pp.

2012

 • S. Kilpimaa, H. Runtti, U. Lassi and Toivo Kuokkanen: Chemical activation of gasification carbon residue for phosphate removal. – AIP Conference Proceedings Porous Media and Its Applications in Science, Engineering and Industry, 4th International Conference, 2012, 1453, 293-298.
 • H. Prokkola, T. Kuokkanen and U. Lassi: Material-efficient utilization of waste oils - biodegradability and other chemical properties of vegetable recycling oils. - Green and Sustainable Chemistry, 2, 2012, 133-140.
 • T. Kuokkanen: Biotuhkien hyödyntämispotentiaali – kemiallinen näkökulma. – Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta, tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön -seminaari, Oulu, 18.6.2012, PowerPoint-esitys, 23 pp. 
 • H. Tukiainen, M. Räisänen and T. Kuokkanen: Jätevesien ja valumavesien puhdistusmenetelmä, suodinrae sekä suodinrakeen käyttö. – patent, submitted for publication, 6/2012, 12 pp.
 • L. Karvonen, J. Pesonen, V. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Tuhkien jakeistus, niiden kemialliset ominaisuudet ja hyödyntämispotentiaali. – tutkimusraportti EAKR-hankkeesta ”Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla, University of Oulu, Report Series in Chemistry, Report No. 86, 2012, 107 pp.

 

2011

2010

 • S. Kilpimaa, T. Kuokkanen and U. Lassi: Tuhkien hyödyntämistä koskevaa lainsäädäntöä, HighBio, Projekti Info 48, 2010, 4s.
 • M. Kuokkanen, H. Prokkola, J. Larkomaa, T. Stoor, L. Siltaloppi and T. Kuokkanen: Specific Staining and Optical Microscopy – a New Method for Characteri­zation of Starch-containing Wood Pellets. - Special Issue of Research Journal of Chemistry and Environment, Proceedings of ICCE-2009, 2010, 311-317.

 

2009

 • M. Karhu, J. Kaakinen, T. Kuokkanen and J. Rämö: Biodegradation of Light Fuel Oils in Water and Soil as Determined by the Manometric Respirometric Method. - Water, Air and Soil Pollution, 2009, 197, 3-14.
 • M. Kuokkanen, T. Kuokkanen, T. Stoor, J. Niinimäki and V. Pohjonen: Chemical Methods in the Development of Eco-efficient Wood-based Pellet Production and Technology. - Waste Management & Research, 27, 2009, 561-571.
 • R. Pöykiö, H. Nurmesniemi and T. Kuokkanen: Kuitusaven käyttö kaatopaikkojen pinta­rakenteiden tiiviskerroksessa. – Kuntatekniikka, 2009 (1), 54-57.
 • M. Kuokkanen, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi and R. Pöykiö: Wood pellet ash - a potential forest fertilizer and soil conditioning agent (a case study). - The 24rd Internatiol Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A., 15.3.-18.3.2009, Proceedings, 659-667 and a poster.
 • M. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Puu- ja turvepellettien sekä hakkeen lämpökeskus- ja pienpoltossa syntyvien tuhkien hyötykäyttöön liittyvä tutkimusraportti. - University of Oulu, Report Series in Chemistry, Report No. 74, 2009, 45 pp.
 • M. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Koillismaan alueen puupellettien sekä hakkeen lämpökeskus- ja pienpoltossa syntyvien tuhkien hyötykäyttöön liittyvä tutkimus. – HighBio, Projekti Info 37, 2009, 2s.
 • M. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Biotuhkan käyttö on ekoteko, HighBio Projekti Info 38, 2009, 2 s.
 • M. Kuokkanen, H. Prokkola, J. Larkomaa, T. Stoor, L. Siltaloppi and T. Kuokkanen: Specific Staining and Optical Microscopy – a New Method for Characteri­zation of Starch-containing Wood Pellets. – ICCE-2009, 4th International Congress of Chemistry and Environment, Book of Abstracts, 21-23.1.2010, Ubonratchani, Thailand, p. 115 and the poster.

2008

 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, P. Perämäki and T. Kuokkanen: Fractionation of Trace Elements in PCC Waste from an Integrated Pulp and Paper Mill Complex. - Chemosphere, 70, 2008, 1161-1167.
 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, T. Kuokkanen and J. Rämö: Chemical Sequential Extrac­tion of Heavy Metals and Sulphur in Bottom and in Fly Ash from a Pulp and Paper Mill Complex. -  Waste Manage. & Research, 26, 2008, 389-399.
 • P. Vähäoja, I. Välimäki, K. Roppola, T. Kuokkanen and S. Lahdelma: Wear Metal of Oils – A Literature Review. -  accepted for publication in Critical Reviews in Analytical Chemistry, 38, 2008, 67-83.
 • T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, K. Kujala, J. Kaakinen and M. Kuokkanen: Chemical and Leaching Properties of Paper Mill Sludge. - Chemical Speciation and Bio-availability, 20 (2), 2008, 111-122.
 • K. Roppola, T. Kuokkanen, K. Kujala and M. Kuokkanen: Utilization Potential of Peats - a Study on Peat iodegradability Determined by Respirometric Method. – Water, Air and Soil Pollution, 192, 2008, 59-66.
 • R. Pöykiö, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi, K. Kujala and R. Keiski: Heavy Metal Concentrations in Different Kinds of Finnish Fly ash and Bottom Ash with Respect to the New Limit Values for  Materials Used as an Earth Construction Agent. - ICSW 2008, The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A., 30.3.-2.4.2008, 610-615 and a poster.
 • R. Pöykiö, K. Kujala, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi and M. Kuokkanen: Utilization of Paper Mill Sludge as a Landfill Hydraulic Barrier Material in Finland. - ICSW 2008, The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A., 30.3.-2.4.2008, 639-645 and a poster.

 

2007

 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, T. Kuokkanen, E. Pongracz and R. Keiski: Solid Waste Sorting and Utilization at Stora Enso Oyj Veitsiluoto Mills in Kemi, Northern Finland. – ICSW 2007, The 22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A., March 18 - 21, 2007, 1581-1585 and a poster.
 • M. Kuokkanen, T. Kuokkanen, T. Stoor and J. Niinimäki: Development steps in eco-efficient pellet production and technology. - Kemian Päivät 2007, 27.–29.4.2007, Helsinki, Poster and Abstract 3.4, 2007, pp. 23-24.
 • T. Kuokkanen, J. Rämö, H. Nurmesniemi, R. Pöykiö and H. Prokkola: Chemical Studies of Paper Mill Sludge for Material Efficient Utilization. - Kemian Päivät 2007, 27.–29.4.2007, Helsinki, Poster and Abstract 3.5, 2007, p. 24. 
 • R. Pöykiö, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi and K. Kujala: Extractability and Bioavail­ability of Heavy Metals and Sulphur in Botton Ash and Fly Ash from Indusstrial Power Plant. -  Journal of Solid Waste Technology and Management, 33(4), 2007, 171-182.
 • T. Kuokkanen and J. Knuutila:Raskasmetallien kokonaispitoisuus ei tee tuhkasta ongelmajätettä. – Maatilan Pellervo, 2007 (8), 18-19.
 • K. Kujala and T. Kuokkanen: OPA-sakan Hyötykäyttötutkimus. - Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun Tehtaan ja Oulun EnergianVoimalaitostuhkien Loppusijoittamisen YVA-ohjelmaan liitetty tutki­musraportti (tuhkantuottajat ja lupaviranomaiset) 2007, 28 pp.

 

2006

 • T. Kuokkanen and K. Kujala: Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun Tehtaan ja Oulun EnergianVoimalaitostuhkien Loppusijoittamisen YVA-ohjelmaan Kuuluva Tutki­musraportti. – YVA-ohjelmaan (tuhkantuottajat ja lupaviranomaiset) liitetty tutkimusraportti, 2006, 31 pp.
 • T. Kuokkanen, J. Niinimäki, T. Stoor and M. Kuokkanen: Development of Wood-Based Pellet Production and Technology – report presented in the seminars on “Bio-energy – Re­newable Energy from European Forest Belt”, Brussels, 14.3.2006 and “Puuenergian mah-dollisuudet, Kuusamo Naturpolis, 22.3.2006, 3 pp (Eng. 2 pp + Finn. 1 p).
 • R. Pöykiö, H. Nurmesniemi, T. Kuokkanen and P. Perämäki: Green Liquor Dregs as an Alternative Neutralizing Agent at a Pulp Mill. – Environ. Chem. Lett., 2006 (4), 37-40.
 • T. Kuokkanen, R. Pöykiö, H. Nurmesniemi and J. Rämö: Sequential Leaching of Heavy Metals and Sulphur in a Bottom and Fly Ash from Co-combustion of Wood and Peat at a Municipal District Heating Plant. – Chemical Speciation and Bioavailability, 18, 2006, 131-141.

 

2005

 • P. Vähäoja, T. Kuokkanen*, I. Välimäki, S. Vuoti and P. Perämäki: Biodegradabilities of Some Chain Oils in Groundwater as Determined by the Respirometric BOD OxiTop Method. - Anal. and Bioanal. Chem., 381, 2005, 445-450.
 • R. Pöykiö, H. Nurmesniemi, P. Perämäki, T. Kuokkanen and I. Välimäki: Leachability of Metals in Fly Ash from a Pulp and Paper Mill Complex and Environmental Risk Characterisation for Eco-efficient Utilization of the Fly Ash as a Fertilizer. - Chemical Speciation and Bioavailability, 17, 2005, 1-9.
 • P. Vähäoja, P. Piltonen, A. Hyvönen, J. Niinimäki, J. Jalonen and T. Kuokkanen*: Biodegradability of Certain Wood Preservatives in Groundwater as Determined by the Respirometric BOD Oxitop Method, - Water, Air and Soil Pollution, 165, 2005, 313–324.
 • H. Nurmesniemi, T. Kuokkanen and R. Pöykiö: Liming Effect and Leachability of Heavy Metals in Fly Ash Originated from a Fluidized Bed Combustion Process at a Pulp and Pa­per Mill Complex. – Waste Minimization and Utilization in Oulu Region: RESOPT Clos­ing Seminar, 17.6.2005, University of Oulu, Finland, 153-158 and the poster.
 • P. Vähäoja, S. Lahdelma and T. Kuokkanen: Experiences in Different Methods for Monitoring the Quality and Composition of Solid Matter in Rolling and Gear Oils. -  Con­dition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, Cranfield, UK, 31.8.-2.9. 2005, Proceedings of the 18th Int. Congress, 463-473.
 • Vähäoja, J. Närhi, T. Kuokkanen, O. Naatus, J. Jalonen and S. Lahdelma: An Infrared Spectroscopic Method for Quantitative Analysis of Fatty Alcohols and Fatty Acid Esters in Oils. -  Anal. and Bioanal. Chem., 383, 2005, 305-311.
 • P. Vähäoja, K. Roppola, Ilkka Välimäki and T. Kuokkanen: Studies of Biodegradability of Certain Oils in Forest Soil as Determined by the Respirometric BOD Oxitop Method. – Int. J. Environ. Anal. Chem., 85, 2005, 1065-1073.
 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, T. Kuokkanen, P. Perämäki and I. Välimäki: Sequential Leaching of Trace Elements in Bottom Ash from a Fluidized Bed Co-combustion Boiler at a Pulp and Paper Mill Complex. – Journal of Solid Waste Technology and Management, 31, 2005, 115-121.
 • H. Liimatainen, T. Kuokkanen, J. Tanskanen and J. Kääriäinen: Development Steps in Waste Potato-based Bioethanol Production. - Journal of Solid Waste Technology and Management, 31, 2005, 122-129.
 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, P. Perämäki and T. Kuokkanen: The Use of a Sequential Leaching Procedure for Heavy Metal Fractionation in Green Liquor Dregs from a Causticizing Process at a Pulp Mill. – Chemosphere, 61, 2005, 1475-1484.
 • A. Juntunen, T. Kuokkanen, J. Tanskanen and E. Virtanen: Onko Perunasta Bioetanolin Raaka-aineeksi? – Tekniikka ja Kunta, Kuntatekniikan Ykkönen, 2005, 15-16.
 • M. Kuokkanen, T. Kuokkanen, T. Stoor ja J. Niinimäki: Pellettimarkkinat Suomessa  Kasvuun Tuotantoa Kehittämällä. - Tekniikka ja Kunta, Kuntatekniikan Ykkönen, 2005, 8-9.

 

2004

 • H. Liimatainen, T. Kuokkanen and J. Kääriäinen: Development of Bio-ethanol Production from Waste Potatoes. – Waste Minimization and Resources Use Optimization Conference, 10.6.2004, University of Oulu, Finland, 123–129.
 • T. Kuokkanen, P. Vähäoja, I. Välimäki and R. Lauhanen: Suitability of the Respirometric BOD Oxitop Method for Determination the Biodegradability of Oils in Ground Water Using Forestry Hydraulic Oils as Model Compounds. – Int. J. Environ. Anal. Chem., 84, 2004, 677-689.
 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, T. Kuokkanen, P. Perämäki and I. Välimäki: Determination of Nutrients and Heavy Metals in Bottom Ash from a Pulp and Paper Mill Complex. - Poster and Electronic Proceedings of International Waste Management Conference. Towards Waste-Free Lifestyles. European conference on local authorities' actions, Turku, 28.-29.10.2004, 2pp.

 

2003

 • H. Kola, T. Kuokkanen#, I. Välimäki, P. Perämäki and R. Lauhanen: Evaluation and Optimization of the Oxidation Effiniency of an UV-Persulphate-Oxidation TOC-Analyzer for the Determination of Oil Contamination from Forestry in Ground Water. – Int. J. Env. Anal. Chem., 83, 2003, 157 - 165.
 • T. Kuokkanen and J. Kääriäinen: Uutta Suomessa: Bioetanolin Valmistusta Jäteperunasta Osana Oululaista Osaamista, Tekniikka ja Kunta, kuntatekniikan ykkönen 2003, 45 - 47.
 • T. Kuokkanen, J. Närhi, J. Saukkoriipi, S. Vuoti, P. Vähäoja, R. Lauhanen and R. Kolppanen: T. Kuokkanen, J. Närhi, J. Saukkoriipi, S. Vuoti, P. Vähäoja, R. Lauhanen and R. Kolppanen: Metsäkoneiden Hydrauliikkaöljyjen Biohajoavuus Maaperässä sekä Niiden Eräitä Raskasmetallipitoisuuksia ja Fysikaalis-kemiallisia Ominaisuuksia. – Metsätieteen aikauskirja, (3) 2003, 291 - 299.

 

2002

 • T. Kuokkanen: Kemiallinen tutkimus käytön vaikutuksesta öljyjen koostumukseen ja kemiallisiin ominaisuuksiin tavoitteena niiden käyttöiän pidentäminen ja jäteöljyjen hyödyntämisen edistäminen. – Eduskunnan talousvaliokunnalle energiapolittiseen käsittelyyn pyydetty asiakirja, 21.5.2002, 5 s.

 

2001

 • T. Kuokkanen, P. Perämäki, I. Välimäki and H. Rönkkömäki: Determination of Heavy Metals in Waste Lubricating Oils by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry. -  Int. J . Env. Anal. Chem., 81, 2001, 89-100.

 

2000

 • E. Leimi, T. Kuokkanen and J. Kääriäinen: Menetelmä valmistaa turvetuhkasta saostuskemikaalia, jolla saostetaan jätevesistä fosforia. – Patentti, hyväksytty 30.11.2000, 5 pp.
 • R. Lauhanen, R. Kolppanen, S. Takalo, T. Kuokkanen, H. Kola, I. Välimäki: Effect of Biodegradable Oils on Forest Environment and Forest Machines. – International Scientific Conference on Forest and Wood Technology vs. Environment, 20. – 22.11.2000, Brno, Czech Republic, 203-206.

1999

 • R. Lauhanen, R. Kolppanen, T. Kuokkanen, S. Sarpola: Metsätyössä Käytettävien Öljyjen Biohajoavuus: Metsäntutkimuslaitoksen Tiedonantoja, 745, 1999, 139-146.

 

1998

 • T. Kuokkanen and M. Kurvi: Raskasöljykattiloiden märkänuohousjätteet ja niiden käsit-telymenetelmät. - KunnalliselämäKunnallistekniikan asiantuntija, 3, 1998,  64-65.
 • R. Lauhanen, T. Kuokkanen, M. Lehtinen, R. Kolppanen and S. Sarpola: Metsätyössä Käytettävien Öljyjen Ympäristövaikutukset. - TEHO, Metsätalouden teemanumero, 4, 1998, 32-34.

 

1997

 • T. Kuokkanen, M. Kurvi and P. Piltonen: Ongelmajätteeksi Luokiteltavan Raskasöljykattiloiden märkänuohousjätteen Käsittelymenetelmän Kehittäminen. - Tekesin Termo-ohjelman loppuraportti, 1997, 25 pp.

Viimeksi päivitetty: 10.12.2013