Tuhka-aiheiset julkaisut

2013

 • T. Kuokkanen, esitelmä: Biotuhkien hyödyntäminen – Kemiallinen näkökulma. - Prizztech-seminaari ”Tuhkasta timantteja - Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta”, Yyterin kylpylähotelli, Pori, 20.8.2013.
 • S. Kilpimaa, T. Kuokkanen and Ulla Lassi: Characterisation and utilisation potential of wood ash from combustion process and carbon residue from gasification process. - Bioresources, 8(1), 2013, 1011-1027.
 • S. Kilpimaa, U. Lassi and T. Kuokkanen: Chemical and physical activation of gasification carbon residue: adsorption studies. - Biomass to energy and chemicals, HighBio2 Project Publication, U. Lassi, H. Lempiäinen and B. Wikman, Ed., 2013, 85-92.
 • H. Prokkola, T. Kuokkanen and U. Lassi: Biodegradation of organic pollutant in condensing water from wood chip gasification. - Biomass to energy and chemicals, HighBio2 Project Publication, U. Lassi, H. Lempiäinen and B. Wikman, Ed., 2013, 93-101.
 • S. Kilpimaa, H. Runtti, U. Lassi and T. Kuokkanen: Removal of phosphate and nitrate in aqueous solutions over modified carbon residue from biomass gasification. - submitted for publication in Chemical Engineering Research and Design, 2013, 42 pp.
 • H. Runtti, S. Kilpimaa, T. Kangas, U. Lassi, T. Kuokkanen and J. Rämö: Activated carbon residue from biomass gasification as an adsorbent for the removal of iron (II), copper (II) and nickel (II) ions. -  submitted (10/2013) for publication in Chemical Engineering Science, 2013, 50 pp.
 • J. Pesonen, T. Kuokkanen, E. Kaipiainen, J. Koskela, I. Jerkku and A. Villa  Chemical and physical properties of some short rotation wood species. – Submitted (11/2013) for publication in Biomass and Bioenergy, 2013, 20 pp.

 

Muuta tuhkiin liittyvää toimintaa

 • Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun Tehtaan ja Oulun EnergianVoimalaitostuhkien Loppusijoittamisen YVA-ohjelmaan kuuluvan kemiallisen tutkimuksen vastuullinen johtaja, johon liittyvät julkaisut 7, 8, 9 ja 11.
 • Useita ohjattuja tuhka-aiheisia kemian pro graduja ja LuK-tutkielmia, joita myös parhaillaan menossa; lisäksi parhaillaan menossa väitöskirjatöitä (FM S. Kilpimaa ja FM J. Pesonen) tai niiden osatutkimuksia.
 • Kemiallinen asiantuntija hankevalmisteluprojektissa ”Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjan-maalla”, 2010 ja kemiallisen tutkimuksen vastuullinen johtaja parhaillaan käynnissä olevassa EAKR-hankkeessa (2011 - 2011) ”Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla”, hallinnoijana Metla Muhos.
 • Tuhkatutkimuksen osa-alueen vastuullinen johtaja EAKR-hankkeissa HighBio (2009 - 2011) ja parhaillaan monossa olevassa HighBio2 2011-2013.
 • RAE EAKR-hanke ”Rakeistus Avartaa Ekologisuutta”, tuhka-pohjaisten rakeiden t&k-hanke 2013-2014, hankkeen kemiallisen tutkimuksen vetäjä ja johtoryhmän jäsen.
 • PETLA/MMM-hanke ”Maan rakenne osana perunamaan tuottavuutta ja ympäristönhoitoa”, 2013-2014, hankkeen kemiallisen tutkimuksen vetäjä ja johtoryhmän jäsen; PETLA-tutkimusraportti, M. Kuokkanen ja T. Kuokkanen: Maan rakenne osana perunamaan tuottavuutta ja ympäristönhoitoa – Maanparannusaineiden kemiallinen tutkimus, 21 pp.

2012

 • L. Karvonen, J. Pesonen, V. Kuokkanen ja T. Kuokkanen: Tuhkien jakeistus, niiden kemialliset ominaisuudet ja hyödyntämispotentiaali. - EAKR-hanke ”Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla, tutkimusraportti Metla, 2012, 105 s.
 • T. Kuokkanen: Biotuhkien hyödyntämispotentiaali – kemiallinen näkökulma. – Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta, tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön -seminaari, Oulu, 18.6.2012, PowerPoint-esitys, 23 pp.

 

2011

 • S. Kilpimaa, T. Kuokkanen and Ulla Lassi: Physical and chemical properties of wood ash from burning and gasification processes. -  The 26rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A., on March 27-30, 2011, proceedings, 879-887 and a poster.
 • T. Kuokkanen: Biotuhkien hyötykäyttömahdollisuudet. - HighBio Infotilaisuus “Kaasutus biomassan käsittelyssä”, Kokkola, 24.2.2011.
 • T. Kuokkanen: EkoPelleteistä kestävää energiaa -seminaari, 12.10.2011 ”Pellettituhka – potentiaalinen hyödynnettävä jäte

 

2010

 • S. Kilpimaa, T. Kuokkanen and U. Lassi: Tuhkien hyödyntämistä koskevaa lainsäädäntöä, HighBio, Projekti Info 48, 2010, 4s.
 • A. Heponiemi, L. Rahikkala, T. Kuokkanen and U. Lassi: Romoval of odorous compounds from food industry wastewater by activated carbon. - SkyPro Conference, Oulu, June 3rd 2010, pro­ceedings, 76 - 79 and a poster.

 

2009

 • M. Kuokkanen, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi and R. Pöykiö: Wood pellet ash - a potential forest fertilizer and soil conditioning agent (a case study). - The 24rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A. 15.3.-18.3.2009, proceedings, 659-667 and a poster.
 • M. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Puu- ja turvepellettien sekä hakkeen lämpökeskus- ja pienpoltossa syntyvien tuhkien hyötykäyttöön liittyvä tutkimusraportti. - University of Oulu, Report Series in Chemistry, Report No. 74, 2009, 45 pp.
 • M. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Koillismaan alueen puupellettien sekä hakkeen lämpökeskus- ja pienpoltossa syntyvien tuhkien hyötykäyttöön liittyvä tutkimus. – HighBio, Projekti Info 37, 2009 2s.
 • M. Kuokkanen and T. Kuokkanen: Biotuhkan käyttö on ekoteko. - HighBio Projekti Info 38, 2009, 2 s.
 • M. Kuokkanen, R. Pöykiö, T. Kuokkanen and H. Nurmesniemi: Wood ash – a potential forest fertilizer. - EnePro Conference, Oulu, June 3rd 2009, pro­ceedings, 89-93.
 • S. Kilpimaa, T. Kuokkanen and U. Lassi: Kemiallisten menetelmien käyttö tavoitteena biotuhkien hyödyntäminen (Chemical Studies for Utilization of Bioashes). - HighBio, Projekti Info 43, 2009, 2 s.

2008

 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, T. Kuokkanen and J. Rämö: Chemical Sequential Extrac­tion of Heavy Metals and Sulphur in Bottom and in Fly Ash from a Pulp and Paper Mill Complex. -  Waste Manage. & Research, 26, 2008, 389-399.
 • R. Pöykiö, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi, K. Kujala and R. Keiski: Heavy Metal Concentrations in Different Kinds of Finnish Fly ash and Bottom Ash with Respect to the New Limit Values for  Materials Used as an Earth Construction Agent. - ICSW 2008, The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, U.S.A., 30.3.-2.4.2008, 610-615 and a poster.

 

2007

 • R. Pöykiö, T. Kuokkanen, H. Nurmesniemi and K. Kujala: Extractability and Bioavail­ability of Heavy Metals and Sulphur in Botton Ash and Fly Ash from Indusstrial Power Plant. -  Journal of Solid Waste Technology and Management, 33(4), 2007, 171-182.
 • T. Kuokkanen and J. Knuutila:Raskasmetallien kokonaispitoisuus ei tee tuhkasta ongelmajätettä. – Maatilan Pellervo, 2007 (8), 18-19.
 • K. Kujala and T. Kuokkanen: OPA-sakan Hyötykäyttötutkimus. - Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun Tehtaan ja Oulun EnergianVoimalaitostuhkien Loppusijoittamisen YVA-ohjelmaan liitetty tutki­musraportti (tuhkantuottajat ja lupaviranomaiset) 2007, 28 pp.

 

2006

 • T. Kuokkanen and K. Kujala: Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n Oulun Tehtaan ja Oulun EnergianVoimalaitostuhkien Loppusijoittamisen YVA-ohjelmaan Kuuluva Tutki­musraportti. – YVA-ohjelmaan (tuhkantuottajat ja lupaviranomaiset) liitetty tutkimusraportti, 2006, 31 pp.
 • T. Kuokkanen, R. Pöykiö, H. Nurmesniemi and J. Rämö: Sequential Leaching of Heavy Metals and Sulphur in a Bottom and Fly Ash from Co-combustion of Wood and Peat at a Municipal District Heating Plant. – Chemical Speciation and Bioavailability, 18, 2006, 131-141.

 

2005

 • R. Pöykiö, H. Nurmesniemi, P. Perämäki, T. Kuokkanen and I. Välimäki: Leachability of Metals in Fly Ash from a Pulp and Paper Mill Complex and Environmental Risk Characterisation for Eco-efficient Utilization of the Fly Ash as a Fertilizer. - Chemical Speciation and Bioavailability, 17, 2005, 1-9.
 • H. Nurmesniemi, T. Kuokkanen and R. Pöykiö: Liming Effect and Leachability of Heavy Metals in Fly Ash Originated from a Fluidized Bed Combustion Process at a Pulp and Paper Mill Complex. - Waste Minimization and Utilization in Oulu Region: RESOPT Closing Seminar, 17.6.2005, University of Oulu, Finland, 153-158 and a poster.
 • H. Nurmesniemi, R. Pöykiö, T. Kuokkanen, P. Perämäki and I. Välimäki: Sequential Leaching of Trace Elements in Bottom Ash from a Fluidized Bed Co-combustion Boiler at a Pulp and Paper Mill Complex. – Journal of Solid Waste Technology and Management, 31, 2005, 115-121.

 

2000

 • E. Leimi, T. Kuokkanen and J. Kääriäinen: Menetelmä valmistaa turvetuhkasta saostuskemikaalia, jolla saostetaan jätevesistä fosforia. – Patentti, hyväksytty 30.11.2000, 5 pp.

 

1998

 • T. Kuokkanen and M. Kurvi: Raskasöljykattiloiden märkänuohousjätteet ja niiden käsit-telymenetelmät. - KunnalliselämäKunnallistekniikan asiantuntija, 3, 1998,  64-65.

 

1997

 • T. Kuokkanen, M. Kurvi and P. Piltonen: Ongelmajätteeksi Luokiteltavan Raskasöljykattiloiden märkänuohousjätteen Käsittelymenetelmän Kehittäminen. - Tekesin Termo-ohjelman loppuraportti, 1997, 25 pp.

Viimeksi päivitetty: 5.12.2013