BTMK

Bioteknisesti modifioidun kuitulietteen eko- ja kustannustehokas hyödyntäminen (BTMK)

Puukuituliete on ollut tähän mennessä sellu- ja paperiteollisuudessa pelkkä jäte-erä, mutta siitä ei ole jouduttu maksamaan jäteveroa. Uuden myös teollisuuden kaatopaikkoja koskevan jäteverolain mukaisesti kuitulietteestä, kuten myös biotuhkasta joudutaan maksamaan jäteveroa, joka 1.1.2013 alkaen on ollut 50€/tonni. Täten kuitulietteen hyödyntäminen on erittäin ajankohtainen aihe, joka kaipaa tutkimusta ja uusia innovaatioita. Tämän tutkimushankkeen pohjana on uusi innovaatio, jossa hyödynnetään bioteknisesti modifioitua "puhtaasta" jätekuitumateriaalista valmistettua geelimäistä kuitumassaa, jolla on mahdollista korvata kuituraaka-aineita ja hyödyntämiskäyttökohteita teollisuuden prosesseissa helpommin kuin käsittelemättömällä kuitujätemassalla.  Tässä hankkeessa modifioidun kuitulietteen sovellutuskohteena ovat:

1. Kuivikepelletit

2. Pölynsidonta-aineet tierakentamisessa

3. Maanparannus- ja kuohkeutuskäyttö erityisesti perunanviljelyssä

Hankkeessa hyödynnetään uuden jätelain mahdollisuutta valmistaa uusia biopohjaisia tuotteita tehostamalla niitä teollisuuden sivutuotteeksi, aikaisemmin jätteeksi luokiteltavilla materiaaleilla. Nämä tuotteet voivat sisältää modifioidun kuitulietteen lisäksi biotuhkaa ja hygienisoitua biolietettä: kyse on siis puhtaimmillaan uudesta Cleantech-teknologiasta.

Yhteyshenkilö:
Matti Kuokkanen
matti.kuokkanen(at)oulu.fi
+358 44 200 5987

Viimeksi päivitetty: 8.9.2014