Tavoitteet

MINSI-hankkeessa tavoitellaan paikallisen teollisuuden suurille jätevirroille (mm. voimalaitosten tuhkat, sellu- ja paperiteollisuuden mineraalisakat sekä terästeollisuuden kuonat) uusia innovatiivisia hyödyntämispolkuja. Hanke on jaettu työpaketteihin (WP:t) 

Hanke:
 

.. Vahvistaa mineraalisiin sivuvirtoihin pohjautuvaa tutkijayhteisöä. Hankkeen aikana käydään aktiivista keskustelua yliopiston tutkijoiden ja yritysten kesken. Hankkeessa pyritään löytämään hyödyntäjäosapuolia sen aikana kehitettäville tuotteille. 

.. Etsii uusia avauksia yritysten tarpeiden pohjalta hyödyntämällä uusinta materiaalitekniikan osaamista ja uutta raaka-ainepohjaa. 

.. Mahdollistaa viimeisimpien tieteellisten tutkimustulosten käyttämisen materiaalien suunnittelussa ja toteutuksessa. Viimeisintä tutkimustietoa sovelletaan geopolymeerimateriaaleihin, huokoisiin geopolymeereihin sekä geopolymeerikomposiitteihin siten, että niiden ominaisuudet saadaan sopimaan paikallisiin raaka-aineisiin. Lisäksi tuotteille etsitään eri sovelluskohteisiin tarvittavat lisäaineet (kuidut, pinta-aktiiviset aineet, reaktiiviset lisäaineet ja huokostimet). 

.. Demonstroi kolmen uuden materiaalin valmistuksen. Valmistettavat materiaalit ovat: ”mineraalikuitukomposiitit”, ”huokoiset geopolymeerit”, ja ”vähähiiliset betonituotteet”. Näitä materiaaleja voidaan käyttää betonirakenteiden sijaan mm. arktisten olosuhteiden infrarakentamisessa, eristeissä, sekä kestävissä ja ohuissa julkisivurakenteissa. 

… Saavuttaa tietoa, jota pk-yritykset saavat mahdollisuuden ottaa käyttöönsä uusia teknologioita paikallisiin jätevirtoihin sovellettuna. Hankkeessa kehitettävät vähähiiliset eristemateriaalit luovat edellytykset myös kansainväliseen liiketoimintaan erityisesti arktisessa rakentamisessa. Jätemateriaalien hyödyntäminen raaka-aineena rakennusmateriaaleissa pienentää yritysten kustannuksia jäteveron pienenemisen kautta sekä kasvattaa materiaalin nykyisin negatiivista arvoa. Näin teollisuusyritysten kannattavuus paranee. 

 
 

Viimeksi päivitetty: 1.10.2015