RAE – Rakeistaminen Avartaa Ekologisuutta

 

Tavoitteena on:

 

 1. Edistää rakeistustoimintaa Suomessa
 2. Tuottaa uusia kestävän kehityksen mukaisia tuotteita rakeisessa muodossa olevista sivutuotteista

       

  • Sovellusalat: metsien lannoituksen ekologisempi lähestyminen, erilaisten vesien ravinteiden talteenottaminen sekä tie- ja maarakennus
    
  • Kehitetään symbioosituotteita, joilla säästetään ehtyviä luonnonvaroja, turvataan primääri ja/neitseelliset raaka-aineet.
    
  • Pienennetään käytössä olevien tuotteiden hiilijalanjälkeä
    
 3. Luoda pohjaa uudelle liiketoiminnalle, joka synnyttää uusia liiketoimintoja eri aloille
 4. Tuoda luotettavalta taholta tutkimustuloksia lainsäädännön ja päätösten teon pohjaksi uusien tuotteiden hyväksyttämiseksi
 5. Edistää kansainvälistä yhteistyötä

Lue uusimmat tutkimustulokset

Aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehty jo vuosia.
Tuhkan käytön ympäristövaikutuksiin liittyvät julkaisut ja raportit Metlassa.pdf

 

  Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto  Vipuvoimaa EU:lta

CEE

Viimeksi päivitetty: 3.3.2014