Muut vastaavat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet:
 

Hankkeen nimi Lyhyt kuvaus hankkeesta
Tuhkista teollisuudelle raaka-aineita,
Jyväskylän energia Oy
Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa riittävä perustieto teollisen mittakaavan prosessin suunnittelemiseksi voimalaitosten tuhkissa havaittujen ja hyödynnettävissä olevien raaka-aineiden talteenottamiseksi ja kierrättämiseksi teollisuuden tarpeisiin.  
Tuhkasta uutta liiketoimintaa,
Ekokem-Palvelu Oy
Projektissa tutkitaan, kuinka tuhkan ja kuonan ominaisuuksia voidaan muuttaa poltto-olosuhteiden ja mekaanisen ja kemiallisen prosessoinnin avulla.
www
 
Haitallisten tuhkien stabilointi epäorgaanisiin polymeerisiin rakenteisiin,
GEOPO, Oulun Yliopisto
Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä, joilla raskasmetallipitoisia tuhka- ja kuonajakeita voidaan stabiloida liukenemattomaan muotoon synteettiseen alumiinisilikaattirakenteeseen.  
Jätteenpolttolaitosten pohjakuonan hyötykäyttö ja tuotteistaminen,
Suomen Erityisjäte Oy
Tämän hankkeen tarkoituksena on etsiä käytännön ratkaisuja ja menetelmiä jätteenpolton pohjakuonan hyödyntämiseen maarakentamisessa. Lisäksi selvitetään kuonien hyödyntämismahdollisuuksia betoni- ja sementtiteollisuudessa.
www
 

 

Päättyneet hankkeet:
 

Hankkeen nimi        Lyhyt kuvaus hankkeesta
Tuhkan Rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla,
METLA Oulu
Hankkeessa selvitettiin alueellisen tuhkan rakeistuslaitoksen toimintaedellytykset ja tutkitaan   syntyvän tuhkan laatu sekä tuhkan metsälannoitekäyttöön tarvittavat tuotteistamismenetelmät.
www
 

 

Viimeksi päivitetty: 8.11.2013