Yleistä RAE

RAE – Rakeistaminen Avartaa Ekologisuutta

Suuret määrät teollisia sivutuotteita tai hyödynnettävissä olevia jätestatuksen alla olevia materiaaleja ovat edelleen ilman tehokasta tai jopa minkäänlaista hyödyntämistä. Useilla sivutuotefraktioilla on hyödyntämistarvetta niin maanlaajuisesti kuin myös kansainvälisesti.

Parannusta tähän tilanteeseen edellyttää mm. EU:n jätestrategian mukainen uusi kansallinen jätestrategiamme, sekä osittain tämän tavoitteen puitteissa toimintakenttää tulee muuttamaan lähitulevaisuudessa uudenlainen kansallinen jäteverotus. Nykyinen jäteverotus on muuttanut teknillis-taloudellisen tilanteen uudenlaiselle teollisuuden sivuvirtojen ja jätemateriaalien hyödyntämistoiminnalle kannattavammaksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Oulu, johon on jo nyt perustettu uudenlaista yritystoimintaa teollisten poisteiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen mukaiselle toiminnalle.

RAE (Rakeistaminen Avartaa Ekologisuutta) –hanke pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin muutoksiin tutkimalla rakeistettujen sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Rakeistaminen on todettu jo aikaisemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä yhdeksi perusedellytykseksi, jotta merkittävä osa sivutuotteista voitaisiin tuotteistaa. Useita hankkeita on tehty tutkimuspuolella, mutta kaupallinen ja teollinen toiminta on pääsääntöisesti odottanut liiketaloudellisten edellytysten parantumista.

Uutuusarvona tutkimuksessa on arvoketju, jossa biotuhkasta kehitetään jätevesien käsittelyyn uusi adsorbenttina toimiva tuote, johon ravinteet sitoutuvat. Näin parantunut biotuhkatuote voidaan käyttää esim. metsälannoituksessa. Näin saavutetaan moninkertainen hyöty materiaalille, joka muuten joutuisi jätteenä loppusijoitettavaksi ja samalla synnytetään uutta eko-, materiaali- ja kustannustehokasta liiketoimintaa kestävän kehityksen mukaisesti. Mittavimmillaan tämän hankkeen mukaisia laitoksia tarvittaisiin lähemmäs kymmenen ympäri Suomen, kun löydetään riittävän merkittävä käyttöpohja kehitettäville tuoteperheen tuotteille.

Edellä esitetyn lisäksi tie- ja maarakentaminen on yksi mahdollisuus rakeistetulle ja kovaksi suunnitellulle symbioosituotteena tehdylle tuhkapohjaiselle rakeelle. Tältä osin muutaman uuden innovaatioaihion kokeilut toteutetaan tai vähintään laitetaan alulle tässä hankkeessa.

Viimeksi päivitetty: 1.11.2013