Tutkimus

CIRU – Platform toiminta auttaa teollisuusyrityksiä ja -toimijoita kehittämään prosessejaan ja hyödyntämään niissä syntyviä sivuainevirtoja. Tärkeä rooli Yliopistotasoisella tutkimuksella on myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jossa haluamme olla edistämässä innovaatioita erilaisiin muutostarpeisiin. Tämä työ onnistuu vain monimuotoisella ja vahvalla yhteistyöllä kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa. CIRU toiminta kutsuu vahvasti muut tahot yhteistyöhön kanssamme tutkimuslähtöisen muutoksen tekemiseen kohti ekologisempaa ja kierrätysorientoituneempaa yhteiskuntaa.

Perustutkimusta on vuosikymmenien ajan vahvasti tuettu suuryritysten ja yhteiskunnan taholta. Jatkossa entistä tärkeässä roolissa näemme yhteistyön erityisesti PK -yritysten ja viranomaistahojen kanssa, mutta myös potentiaalisilla loppuasiakkailla on kierrätysekologisessa yhteiskunnassa suuri merkitys muutosta ajavana voimana.

Asiantuntemuksemme perustuu tieteelliseen tutkimukseen mm. termodynamiikan, mineralogian, infra-rakentamisen, kemiallisten analyysien, reaktiokinetiikan, virtausmallinnuksen, kuitu- ja partikkelitekniikan, sekä kemiallisen analytiikan osa-alueilla. Näillä kaikilla osa-alueilla on ollut ja on jatkossakin merkittävää panostusta Oululaisessa tutkimuksessa ja osaamisessa.

Teollisten mineraalien, materiaalien ja niiden prosessointien osaaminen on ollut vahvasti mukana koulutuksessa ja tutkimuksessa jo vuosikymmenien ajan, ja teollinen ekologia on edelleen vahvistumassa, kun pyritään esimerkiksi kohti korkeamman jalostusarvon tuotteita. Osaamiseemme on kuulunut pitkään jatkuneen yhteistyön kautta myös mm. rakennustekniikan ja -suunnittelun osaamista, ympäristölainsäädäntöä ja elinkaarilaskentaa. Näiden merkitys korostuu, kun jatkossa pyritään kohti entistä vahvempaa muutosta ekologisempien ratkaisujen avulla, joiden tekemiseen tarvitaan lisää uudenlaista osaamista yhteistyön kautta eri tutkimustahoilta. Esimerkiksi muotoilu, arkkitehtuuri, ravinteiden kierrätys orgaanisista lähteistä ja sen osaaminen ovat osa-alueita joita muutokset vaativat lähitulevaisuudessa.

Olemme CIRU toiminnalla kansallisesti merkittävässä asemassa uusien tutkimukseen perustuvien innovaatioiden tuottamisessa ja jatkossa nopeutamme vaikuttamistamme verkottumalla entistä vahvemmin myös ulkomaille. Tässä työssä visiomme vahvasta kotimaisesta yhteistyöstä auttaa meidän työtä olla houkutteleva yhteistyökumppani myös ulkomaisille partnereillemme. Ottakaa yhteyttä kun haluatte vaikuttaa muutokseen.

Viimeksi päivitetty: 8.11.2013