Suurteollisuuden hyödyt

CIRU Platform tutkii ja kehittää tapoja hyödyntää teollisuuden prosesseissa syntyviä poisteita ja valistaa näiden käytössä olevista mahdollisuuksista toimijoita.

CIRU-platformin hyöty suuryrityksille:
 

  • Viimeisin tieto materiaaleista ja niille tehdyistä tutkimuksista
  • Mahdollisuus löytää synergiahyötyjä toisten yritysten kanssa -  symbioosituotteet
  • Toimivien yhteistyötahojen järjestäminen ja jatkuvat kontaktit eri osaajiin
  • Ideoiden jalostuminen innovaatioiksi (usein PK sektorin toimjoille)
  • Kansainvälinen yhteistyö tutkimuskontaktien kautta
  • EU rahoitus mahdollista yhteistyössä tutkimuslaitosten ja PK -toimijoiden kanssa Horizon 2020 ohjelmassa
  • Vaikuttaminen lainsäädäntöön yhdessä tutkimustahojen kanssa
  • Ekologiset ratkaisut ja kustannustehokkuuden kasvu
  • Palveluliiketoiminnan kehittyminen PK sektorin toimesta

 

Viimeksi päivitetty: 1.11.2013