Viranomaisille

CIRU Platform tutkii ja kehittää tapoja hyödyntää teollisuuden prosesseissa syntyviä poisteita ja valistaa näiden käytössä olevista mahdollisuuksista toimijoita.

Erityisesti viranomaistoimijoille hyötyä on:

 • Viimeisin tieto materiaaleista ja niille tehdyistä tutkimuksista
 • Ajantasainen tieto erityisesti symbioosituotteista ja teollisuusalojen synergioista
 • Toimivien yhteistyötahojen järjestyminen ja jatkuvat kontaktit eri osaajiin
 • Osaamisen kasvu erityisesti sinne missä uudet vaikuttajat syntyvät
 • Ideoiden jalostuminen innovaatioiksi (usein PK sektorin toimijoille) ja toiminnan tehostuminen kohti ekologisempaa toimintaa
 • Kansainvälinen yhteistyö tutkimuskontaktien kautta ja BAT teknologian nopeampi leviäminen toimijoiden tietoon
 • EU rahoituksen hyödyntäminen paikallisten toimijoiden eduksi
 • Cleantech-toimialan kasvu merkittäväksi tulon lähteeksi seutukunnalle
 • Edullisemmat toimintamallit ja ratkaisut luonnon ja ihmisten eduksi
 • Vaikuttaminen lainsäädäntöön yhdessä tutkimustahojen kanssa
 • Ekologiset ratkaisut yleistyvät kustannustehokkuuden kasvun myötä ilman pakottavaa tarvetta
 • Palveluliiketoiminnan kehittyminen PK sektorilla
 • Kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa ja ymmärtää ympäristöön liittyvää kehitystä paranee materiaalitehokkuuden käytön osalta
 • Neitseellisten materiaalien käyttö pienenee ja jätteiden määrä vähenee
 • Tehokkuuden parantuminen ja tiettyjen sivutuotteiden käyttö pienentää hiilidioksidipäästöjä

    
 

Viimeksi päivitetty: 1.11.2013