Nuori oppijana arjessa

Tässä osahankkeessa tarkastellaan miten nuoret rakentavat terveyteen liittyviä kognitiivisia auktoriteetteja vapaa-ajallaan. Koulukontekstiin verrattuna vapaa-ajan ympäristöissä korostuvat autenttiset tiedontarpeet ja ennaltamäärätyn auktoriteettihahmon puuttuminen. Vertaiset voivat saada keskeisen aseman kognitiivisina auktoriteetteina.

Vaikka tutkimuksen kohteena eivät ole koulun kognitiiviset auktoriteetit, hyödynnetään tutkimuksessa muissa osahankkeissa kouluissa kerättyä aineistoa kuten oppilashaastatteluita ja luokkahuonekeskusteluja. Lisäksi analysoidaan nuorten terveyteen liittyviä verkkokeskusteluja Suomi24 ja Demi-foorumeilla sekä Demi-foorumilta kerättyä kyselyaineistoa. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on neksusanalyysi.

Tutkimuksessa kognitiivinen auktoriteetti kytketään informaatiolukutaidon käsitteeseen. Erilaisten auktoriteettien tunnistaminen nähdään osana osaamista, joka muodostuu vuorovaikutuksessa erilaisten tiedonlähteiden kanssa ja kytkeytyy tapoihin tunnistaa millainen informaatio on tärkeää ja luotettavaa ja miten informaatiota on mahdollista saavuttaa ja käyttää.

Osahankkeesseen kytkeytyviä julkaisuja:

Hirvonen, N., Tirroniemi, A. & Kortelainen, T. (2019) The cognitive authority of user-generated health information in an online forum for girls and young women. Journal of Documentation,75(1), 78–98, doi: 10.1108/JD-05-2018-0083

Huhta, A-M., Hirvonen, N. & Huotari, M-L. (2018) Health literacy in web-based health information environments: systematic review of concepts, definitions, and operationalization for measurement. Journal of Medical Internet Research, 20(12):e10273. doi: 10.2196/10273

Huhta, A-M., Hirvonen, N. & Huotari, M-L. (2018) Concepts related to health literacy in online information environments: a systematic review. Proceedings of the European Conference on Information Literacy 2017. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.  (Communications in Computer and Information Science series), pp. 460–469.

Huotari, M-L., Palmgren-Neuvonen, L., Räisänen, S., Huhta, A-M. & Hirvonen, N. (2016) Kognitiivinen auktoriteetti nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä. Informaatiotutkimus 35(3).

Viimeksi päivitetty: 15.5.2019