Nuori oppijana koulussa

Tässä tutkijatohtori Laura Palmgren-Neuvosen osahankkeessa tarkastellaan miten nuoret rakentavat terveyteen liittyviä kognitiivisia auktoriteetteja koulussa, erityisesti terveystiedon opetuksessa. Koulukontekstissa tiedonhankinta on tyypillisesti tehtävälähtöistä ja sitä ohjaavat koulun käytänteet ja normit. Koulussa opettajalla voi olla keskeinen rooli kognitiivisena auktoriteettina, mutta opetuksessa ja oppimistehtävissä käytetään myös muita tiedonlähteitä, esimerkiksi terveystiedon oppikirjaa ja internetin lähteitä.

Tutkimuksessa hyödynnetään opetussuunnitelmatekstejä, terveystiedon oppikirjoja sekä oppilashaastatteluita ja luokkahuoneissa kerättyä havainnointiaineistoa. Keskeinen havainnointiaineisto kerättiin kolmessa koulussa, joissa neljä opettajaa oppilaineen (6.-9. luokka) toteuttivat osana terveystiedon opetusta oppimistehtävän, jossa nuoret hankkivat, arvioivat ja tuottivat yhdessä tietoa. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on neksusanalyysi.

Osahankkeeseen kytkeytyviä julkaisuja:

Palmgren-Neuvonen, L., Littleton, K. & Hirvonen, N. (2021). Dialogic spaces in divergent and convergent collaborative learning tasks. Information and Learning Sciences (In press). https://doi.org/10.1108/ILS-02-2020-0043

Hirvonen, N. & Palmgren-Neuvonen, L. (2019) Cognitive authorities in health education classrooms: a nexus analysis on group-based learning tasks. Library and Information Science Research 41 (3), 100964. Artikkelin voit lukea täältä.

Hirvonen, N., Nygård, T., Palmgren-Neuvonen, L., Huhta, A-M. & Huotari, M-L. (2019) Finnish school health education viewed through an information literacy lens. In S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, Y. Ünal, J. Boustany, M-L. Huotari, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy (Eds.) Information Literacy in Everyday Life. 6th European Conference, ECIL 2018, Oulu, Finland, September 24–27, 2018, Revised Selected Papers (pp. 154–165). Springer International Publishing, Cham, Switzerland (Communications in Computer and Information Science). Artikkelin voit lukea täältä.

Palmgren-Neuvonen, L., Korkeamäki, R.-L. & Littleton, K. (2017) Intercreating in the context of learner-generated DV production. Thinking Skills and Creativity, 26(December 2017), 13-23. Artikkelin voit lukea täältä.

Viimeksi päivitetty: 23.3.2021