Tutkimuksen toteutus

Toteutamme CogAHealth-hankkeessa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi neljä empiiristä tutkimusta, joiden vastuuhenkilöt ovat post doc -tutkijat Laura Palmgren-Neuvonen ja Noora Hirvonen sekä väitöstutkimusta tekevät Anna-Maija Huhta ja Tuula Nygård. Hankkeen tieteellinen johtaja on professori Maija-Leena Huotari.

Aineistoa on kerätty kevätlukukaudella 2017 kouluympäristöissä havainnoinnin ja haastattelujen keinoin. Lisäksi käytetään osallistavia aineistomenetelmiä: tutkittavat lapset ja nuoret keräävät ja tuottavat itse aineistoa, muun muassa video- ja tekstimateriaalia. Aineistoa kerätään myös sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi terveysaiheisista blogeista, sekä haastattelemalla bloggaavia nuoria.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu koko akatemiahanke tutkimusprojekteineen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2018