Janne Kynkään diplomityö palkittiin Teräsrakennepäivässä erityisen ansiokkaana

Janne Kynkään diplomityö ”Jatkuvan sortuman analyysimenetelmät” palkittiin 24.11. Teräsrakennepäivässä erityisen ansiokkaana opinnäytetyönä. Diplomityössä on perehdytty kattavasti teräsrakennusten jatkuvan sortuman analyysimenetelmiin ja sovellettu kirjallisuuskatsauksessa löydettyä teoriaa esimerkkirakenteen analysointiin.

Työn teoriaosa on laaja ja nojautuu tieteellisiin lehtiartikkeleihin. Näitä täydentämään on käytetty monipuolisesti konferenssijulkaisuja, oppikirjoja sekä raportteja. Teoriaosan looginen rakenne on erinomainen ja se tukee tapaustutkimuksena tehtyä epälineaarista FEM-laskentaa sisältävää soveltavaa osaa erinomaisesti.

Lisätietoja:

Last updated: 27.11.2020