Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusseminaari

Friday, June 11, 2021

DI Anne Tuomela esittelee väitöskirjatyötään 

Rikastushiekka-altaiden monitoroinnin kehittäminen kylmässä ilmastossa

Tiivistelmä
Kaivostoiminnan lisääminen on Euroopan Unionin strateginen tavoite, koska sillä pyritään lisäämään raaka-aineomavaraisuutta sekä takaamaan teollisuuden kilpailukyky kansainvälisesti. Samalla kuitenkin kriittisyys kaivostoimintaa kohtaan on kasvanut johtuen kaivosonnettomuuksista, joiden seurauksena ympäristökatastrofeja on tapahtunut. Kaivostoiminnassa syntyvän rikastushiekan patoaminen rikastushiekka-altaisiin aiheuttaa yhden merkittävimmän ympäristöriskin kaivoksilla. Vaikka rikastushiekan allaskäsittely tunnetaan hyvin, on altaiden rakentaminen kallista eivätkä ne tehosta tuotantoa. Rikastushiekan läjittäminen vie paljon tilaa, ja sen laadusta riippuen ympäristövaikutukset voivat olla suuret johtuen altaista suotautuvista haitta-aineita sisältävistä suotovesistä. Altaiden rakenteet aiheuttavat omat riskinsä, kuten patosortumat tai pohjarakenteiden pettämiset, jolloin liete tai vesi voi päästä altaista virtaamaan ympäristöön aiheuttaen laajaa tuhoa. Tiukentuvasta lainsäädännöstä, ilmastonmuutoksesta, yritysten kasvavasta ympäristötietoisuudesta ja materiaalitehokkuusvaatimuksista johtuen on erilaisia läjitysvaihtoehtoja ja rikastushiekan hyödyntämistä alettu selvittää tarkemmin. Rikastushiekkojen läjittäminen, muuten kuin perinteisesti lietteenä altaisiin, vaatii rikastushiekan materiaaliominaisuuksien tarkempaa tuntemista. Väitöskirjatyössä tutkitaan rikastushiekka-altaiden monitoroinnin kehittämistä kylmässä ilmastossa kirjallisuustutkimuksin, laboratoriotutkimuksin, in situ -tutkimuksin sekä mallintamista hyödyntämällä.  Materiaalitutkimuksessa tutkitaan rikastushiekkojen routimiskäyttäytymistä sekä monitoroinnin kehittämistä kylmässä ilmastossa parantamaan allasturvallisuutta ja sen hallinnointia. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää laajasti kaivosteollisuudessa sekä kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti. 

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä pe 11.6.2021 alkaen klo 8:15. Esitelmän jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Zoom-linkki: https://oulu.zoom.us/j/68128394487

Tervetuloa!

Add to calendar

Back to events

Last updated: 31.5.2021