University of Oulu, 2016

Uusi infektiosairauksien leviämistä rakennuksissa koskeva akatemiahanke käynnistyy

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on valinnut rahoitettaviksi Professori Ulla Haverinen-Shaughnessyn akatemiahankeen Infektiosairauksien leviämisen paikallinen ja ajallinen mallintaminen koulu- ja hoitorakennuksissa. Hanke käynnistyy tämän vuoden syksyllä, on kestoltaan nelivuotinen ja sen budjetti on 0,5 miljoonaa euroa. 

Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärtää paremmin infektiotautien leviämisriskejä sisätiloissa. Valituissa tutkimuskohteissa (kouluja, hoitorakennuksia) analysoimme virusten leviämistä sekä paikallisessa (rakennusten sisällä) että ajallisissa (6-12 kk) ulottuvuuksissa. Rakennusten paikkatietomallit tehdään kolmiulotteisen rakennustietomallin (3D BIM) avulla. Ilmavirtauksia mallinnetaan elementtimenetelmän (FEM) avulla. Ajallista vaihtelua arvioidaan rakennuksista kerättyjen käyttäjätietojen ja/tai mobiilisovelluksesta kerättyjen tietojen avulla. Hypoteesimme on, että tällaisen paikallisen - ajallisen mallin avulla voidaan arvioida tartuntatautien leviämisen riskiä rakennuksissa, sekä myös arvioida hallitsevia mekanismeja, olipa kyseessä henkilö-, pinta- tai ilmateitse tapahtuva leviäminen ja/tai näiden yhdistelmä.

Lisätietoja:

Last updated: 17.8.2021