Seminaariesitelmä rakennustyömaiden ympäristöjohtamisesta

Friday, September 24, 2021

TkL Olli Teriö esittelee väitöskirjatyötään 

Rakennustyömaiden ympäristöjohtaminen ja ympäristötoiminnan evaluointi

Tiivistelmä
Rakentaminen toimialana on yksi suurimmista, ellei suurin uusiutumattomien luonnonvarojen käyttäjä. Rakentamisen ympäristömääräyksiä on tiukennettu viime aikoina, ja sama suuntaus näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Samaan aikaan asiakkaat ja kuluttajat osoittavat kasvavaa kiinnostusta ympäristönäkökohtiin. Ympäristötehokkuus on monissa organisaatioissa jo melko hyvä, mutta monilla organisaatioilla on myös parantamisen varaa. Väitöskirja perustuu rakennustuotannon ympäristövaikutuksia koskevan soveltavan tutkimuksen pohjalta laadittuihin tieteellisiin artikkeleihin. Tutkimuksen lähestymistapa on siten praktinen. Pääasiallisena tutkimusotteena on toimintatutkimus ja aineistoa on kerätty muun muassa kirjallisuudesta, rakentajien parissa pidetyistä työpajoista sekä työmaahavainnoinnista. Väitöskirjatutkimuksen päätavoitteena on kehittää rakennustyömaan ympäristötoiminnan arviointiin ja seurantaan mittausmenetelmä. Tutkimus alkaa rakentamisen ympäristönäkökulmien ja vaikutusten selvittämisellä, josta edetään ympäristöjärjestelmien haasteiden ja vahvuuksien kautta evaluoinnin mahdollisuuksien selvittämiseen. Väitöskirjassa esitellään uusi Talonrakentamisen ympäristömittari, jolla voidaan käytännönläheisesti arvioida ympäristönäkökohtien tilannetta ja kehitystä rakennustyömailla. Lopuksi päädytään tarkastelemaan johtamisen ja johtajuuden merkitystä ympäristöasioiden menestyksekkääseen hoitamiseen. Tutkimustuloksista on hyötyä sekä rakentamisen toimialalle että tiedeyhteisölle. Osatutkimusten tuloksia on jo hyödynnetty rakennustuotannon osaamisen kehittämisessä. Esimerkiksi työmaan materiaali- ja energiatehokkuuden sekä rakenteiden kuivattamisen osaamista on hyödynnetty eri oppiasteiden opetuksessa ja sitä on suoraan jalkautettu kymmenille työmaille eri puolella Suomea. Väitöskirjalla on yhteiskunnallista merkitystä, koska rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa käytetään valtaosa uusiutumattomista luonnonvaroista. Rakentamisen kiertotalouteen ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyy suuria odotuksia. Tarvitaan tieteellistä tutkimusta sekä niiden edistämiseen että yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. 

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä pe 24.9.2021 alkaen klo 8:15. Esitelmän jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Zoom-linkki: https://oulu.zoom.us/j/68128394487

Tervetuloa!

Add to calendar

Back to events

Last updated: 13.9.2021