University of Oulu, 2017

ILMOITTAUDU: MOKista merkityksellisiä oppimiskokemuksia, 6 op

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä on perusopetuksen opetushenkilöstö. Koulutuksesta saa parhaan hyödyn, jos samasta työyhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida aidosti yhteisöllisiä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MOK). Koulutuksen aikana osallistuja tekee MOK-suunnitelman omalle koululleen.

Miten?

Koulutus sisältää viisi työpajatyyppistä lähipäivää, jotka järjestetään kevään 2020 aikana. Koulutuksen lähipäivissä annetaan asiantuntijamentoroinnin sekä vertaistyöskentelyn kautta eväitä oppimisprosessien kannalta merkityksellisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Lähipäivien välillä osallistujat osallistavat muuta työyhteisöään MOKin suunnitteluun erilaisten välitehtävien avulla.

Ti 11.2. klo 10-16 Aloitus ja orientaatio

To 27.2. klo 10-16 Yhteisöllinen ja itsesäätöinen oppiminen

Ti 16.3. klo 10-16 Opettajuus ja oppimisympäristöt

Ti 7.4. klo 10-16 FabLab

Ti 28.4. klo 10-16 Päätös ja arviointi

 

Kouluttajina toimivat seuraavat Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan asiantuntijat:

- Sari Harmoinen, KT, yliopistonlehtori, koulutusdekaani
- Essi Vuopala, KT, yliopistonlehtori, Oppiminen ja koulutusteknologia
- Tiina Komulainen, FM, yliopisto-opettaja, matemaattiset aineet

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH.