Leikkikipinää, Oulun yliopisto, Täydennyskoulutus, Oulu

KÄYNNISSÄ: Leikkikipinää varhaiskasvattajille, 7 op

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiserityisopettajille ja esiopettajillle. Koulutuksesta saa parhaan hyödyn, jos samasta työyhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien leikkikulttuurista ja -pedagogista osaamista: kehittää havainnointia, arviointia ja oppimisen alueiden käsittelyä leikin kautta. Koulutuksessa tuetaan ja kehitetään kasvatustyötä osallistujien työpaikoilla.

Sisältö ja aikataulu:

1. Leikki kipinöi! Leikki ja pedagogiikka, 1 koulutuspäivä, ti 24.9.2019 klo 9-15 Oulun yliopistolla
- leikki ja oppiminen
- aikuisen rooli leikissä
- leikin tukeminen ja rikastaminen
- leikki ja vuorovaikutus, sosiaalisten suhteiden näkökulma
- tehtävä: oman ammatillisen kehittymisen pohtiminen

2. Keskity leikkiin! Leikin havainnointi ja arviointi, 1 koulutuspäivä, ti 29.10.2019 klo 9-15 Oulun yliopistolla
- leikkitaitojen teoreettinen perusta
- luotettavan havainnoinnin haasteet
- arviointiharjoitukset
- vinkkejä taitojen kehittämiseen arjessa
- tehtävä: leikin havainnointi & itsenäinen opiskelu verkossa

3. Leikin havainnointitehtävän purku webinaarissa, marras-joulukuussa 2019
- toteutus verkossa marras-joulukussa 2019 (1 - 1,5h) erikseen sovitun aikataulun mukaan
- webinaarissa puretaan leikkihavainnoinnit, keskustelua havainnoista pienryhmissä

4. Leiki! Leikki oppimisen alueissa ja työtapana, 1 työpajapäivä, tammikuussa 2020, klo 9-15
- Oppimisen alueet: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme,
  tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn
- Osallistuja valitsee yhden kehittämisalueen, teemoja työstetään työpajaryhmissä.
- Kehittämistehtävän/leikkikokeilun ohjeistus ja tuutoroinnista sopiminen ohjaajien kanssa

5. Leikki valaisee! Koulutuksen päätösseminaari, ke 22.4.2020, klo 9-15 Oulun yliopistolla
- Leikin kulttuurinen ja pedagoginen kehittäminen
- Kehittämistehtävien tai leikkikokeilujen esittely

Tammikuun 2020 lähiopetuspäivä tarkentuu myöhemmin.

Miten?

Koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua, 2 välitehtävää sekä työssä toteutettavan leikkikokeilun/kehittämistehtävän, joka esitellään päätösseminaarissa. Leikkikokeiluun/kehittämistehtävään nimetään jokaiselle osallistujalle oma ohjaaja, jolta saa tukea oman työn kehittämiseen.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH.