Oulun yliopisto täydennyskoulutus

KÄYNNISSÄ: Revise English! Englannin kertauskurssi perusasteen opettajille, 4 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille jotka opettavat tai tulevat opettamaan englantia alakoulussa, erityisesti vuosiluokilla 1-2. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi kaikille luokanopettajille, alakoulun muiden vieraiden kielten opettajille ja erityisopettajillle. Koulutuksessa käytettävät esimerkit ovat englannin kielestä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on kerrata englannin kielen perusasioita, kielen keskeisiä rakenteita ja arkipäivän sanastoa. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan ääntämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua englanniksi. Luvassa on paljon suullista harjoittelua!

Koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää ja itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-ympäristöä ja verkon materiaaleja.

Lähiopetuspäivät Oulun yliopistolla:
ti 10.9.2019, klo 15.00–20.00
to 26.9.2019, klo 15.00-20.00
ti 8.10.2019, klo 15.30–20.00
to 14.11.2019, klo 15.00–20.00
Salitiedot vahvistetaan osallistujille ennen koulutuksen alkua.
 

Käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 3, Linnanmaa, Oulun yliopisto

Koulutus on osa varhennetun kielten opetuksen täydennyskoulutussarjaa, jossa järjestetään seuraavat kurssit:
Repetera svenska! Ruotsin kertauskurssi perusasteen opettajille, 4 op, syksy 2019
Iloa varhennettuun kielen opetukseen, 4op, syksy 2019
Lapsen kielitaidon kehittymisen tukeminen –online, 4op, kevät 2020


Oikeudet muutoksiin pidätetään.