Publications and theses


SoleCris
 (Oulun yliopisto tutkii) -database contains all the latest publications. 
 


Dissertations

Taivalantti, Marjo 2012: KATKOKSET, JATKUVUUDET JA SAIRAUSSELITYKSET KAINUULAISNAISTEN SEPELVALTIMOTAUTIKERTOMUKSISSA (Women’s conceptions and experiences of heart disease in Kainuu, Finland, through illness narratives). Link to dissertation.

Sarkki, Simo 2011: 'THE SITE STRIKES BACK' - Multi-level Forest Governance and Participation in Northern Finland. Link to dissertation.

Kasanen, Mervi 2011: YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN VALINNAT METSÄNHOIDASSA 2000-LUVUN SUOMESSA (Private forest owners’  forest management choices in twenty-first century Finland). Link to dissertation.

Suopajärvi, Tiina 2009: SUKUPUOLI MENI METSÄÄN - Luonnon ja sukupuolen polkuja metsäammattilaisuudessa (Gendered forestry professionalism in Finland). Helsinki: SKS.

Lakomäki, Sami 2009: SINGING THE KING'S SONG - Constructing and Resisting Power in Shawnee Communities 1600-1860.

Meriläinen-Hyvärinen, Anneli 2008: LUONNON KANSSA KÄSIKKÄIN - Selviytymisen strategiat neljässä pohjoissuomalaisessa yhteisössä eri aikoina 1680-luvulta 1990-luvulle (Hand in Hand with Nature – Strategies of Survival in Four Northern Finnish Communities from the 1680s to the 1990s). Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Heikkinen, Hannu 2002: SOPEUTUMISEN MALLIT - Poronhoidon adaptaatio jälkiteolliseen toimintaympäristöön Suomen läntisellä poronhoitoalueella 1980-2000 (Models of Adaptation – Adaptation of Reindeer Herding to the Post-industrial Environment in the Finnish Western Reindeer Herding Area 1980–2000). Helsinki: SKS

Kinnunen, Taina 2001: PYHÄT BODARIT - Onni ja yhteisö täydellisessä ruumiissa (Sacred Bodybuilders - Happiness and Community in a Perfect Body). Helsinki: Gaudeamus.
 

Licentiate's theses

Kangasvuo, Jenny 2006: KOETTU JA KIRJOITETTU BISEKSUAALISUUS - Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastateluissa vuosituhannen vaihteen Suomessa.

Lakomäki, Sami 2002: KUNINKAITA, KAPTEENEJA JA HÖLMÖJÄ NUORIA MIEHIÄ - Valta, toiminta ja poliittiset rakenteet 1700-luvun shawnee-yhteisössä sosiaalisen toiminnan teorian näkökulmasta

Itkonen, Panu 1999: SUOMEN VALTION VIRKAMIESKULTTUURIN SOPEUTUMINEN EU-JÄSENYYTEEN

Kinnunen, Taina 1997: KOHTI TÄYDELLISTÄ VARTALOA - Kehonrakennuksen tulkinta alakulttuuri- ja uskontoteoreettisista lähtökohdista

Meriläinen, Anneli 1992: LUONTOSIDONNAINEN ELÄMÄNTAPA KUUSAMON PAANAJÄRVELLÄ JA HAILUODOSSA 1930-LUVULLA
 

Master's theses

 

Edited volumes (examples)

Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (eds.). Seksuaalinen ruumis - Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Gaudeamus, Helsinki. 2006. 347 p.

Lakomäki, Sami & Savolainen, Matti (eds.): Kojootteja, sulkapäähineitä, uraanikaivoksia. Pohjois-Amerikan intiaanien kirjallisuuksia ja kulttuureja. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja A. Kirjallisuus nro 11. Oulu, Oulun yliopisto 2002. 266 p.

Pennanen, Jukka & Näkkäläjärvi, K. (eds.): Siiddastallan. From Lapp communities to modern Sámi life. Publication of the Inari Sámi Museum nro 5. Inari, 2002. 237 p.

<--break->
 

Last updated: 13.9.2012