Research topics


Alt, Eine
Kulttuuristen merkitysten tuottaminen koulun juhlissa Suomessa ja Venäjällä

Aromaa, Johanna 
Opettajan työn ruumiillisuus

Manso, Claudia 
Finnish Community in Portugal Emotional Migration

Kangasvuo, Jenny 
Biseksuaalisuuden käsitteen muotoutuminen suomalaisen seksuaalikulttuurin muutoksen merkkinä vuosituhannen vaihteessa

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina 
Yhteinen Vuoksi – Muutos Vuoksen jokilaaksossa paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta 1800-luvun lopulta nykypäiviin

Leinonen, Riitta-Marja 
Suomalaisen hevoskulttuurin muutos

Lindh, Johanna
Postmoderni uskonnollisuus ja poikkiuskonnollinen identiteetti 2000-luvun alun Suomessa

Luoto, Tim
Utilization of persuasive dimensions of digital games in preventing risk behavior among young men in city of Oulu 

Manso, Claudia
Finnish Community in Portugal Emotional Migration

Marttila, Annamaria 
Aivovammautuneiden minäkäsitys

Miettunen, Kari 
Kaupunkisuunnittelun ja ympäristön kokemisen kulttuuriset mallit, fokuksessa oululainen teknologiarakentaminen

Mustamo, Aila 
Paikallisuuden ja kansakunnan representaatiot black ja folk metalissa

Näkkäläjärvi, Klemetti 
Jauristunturin poronhoidon intrakulttuurinen dynamiikka 1930-1995

Seppänen, Anna 
Uudenlainen henkirikollisuus kulttuurisena ilmiönä 2000-luvun Suomessa 

Somby, Seija Risten

Vuojala-Magga, Terhi
Informaatiosta tietotaitoon: ympäristöön oppiminen, taitaminen ja tietäminen Inari-, Ivalo- ja Tenojoen varsilla. Tapaustutkimuksena ilmastonmuutos.

Ylipulli, Johanna 
 

 

Dissertations

 

Last updated: 13.9.2012