Arctic Centre for Millimeter Wave Measurements

Arctic mm-Wave

Project description

Oulu on kuuluisa radiotekniikan (RF) osaamisestaan ja sen kaupallinen soveltaminen alueella on maailman huippuluokkaa. Tämän hankkeen tavoitteena on merkittävästi parantaa sekä Oulun että sen lähialueiden osaamista radioteknisten laitteiden suunnittelussa ja testauksessa. Samalla se tukee Suomen asemaa kansainvälisenä huippuosaajana radiotaajuussuunnittelussa tekemällä korkeatasoista tutkimusta teollisuuden kanssa sekä kouluttamalla insinöörejä radiotaajuussuunnittelun tulevaisuuden haasteisiin.

Radiotaajuussuunnittelu vaatii merkittäviä laiteinvestointeja ja toimivaa infrastruktuuria prototyyppien testaamiseen, materiaalien ja antennien sekä antenniryhmien mittaamiseen niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Radiotekniikan alueella kokeellinen työ on välttämätöntä eikä pelkkä tietokonesimulaatiomalli riitä luotettavien tulosten saavuttamiseksi. Uusien radioteknologioiden myötä (kuten 5G and beyond) ollaan menossa yhä korkeammille taajuusalueille. Jotta Oulun vahva asema säilytetään jatkossakin, tulee alueen valmistautua tuleviin korkeiden taajuusalueiden (millimetri-aalto ja THz taajuudet) langattomiin tietoliikennejärjestelmiin. Tässä hankkeessa Oulun yliopiston radiokaiuton huone päivitetään vastaamaan tulevaisuuden antenni- ja materiaalitutkimusvaatimuksia millimetri- ja terahertz-taajuuksille. Lisäksi hankitaan kokonaan uusia mittalaitteita siltä osin kun olemassa olevaa mittauskyvykkyyttä pitää laajentaa uusille radiotaajuusalueille. Olemassa olevaa mittalaitekantaa pyritään käyttämään niin paljon kuin mahdollista, jotta laajennukset voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaasti.

Project coordinator

University of Oulu

Project results

Hankkeen tuloksena saadaan toimiva, päivitetty ja ajanmukainen mittauskyvykkyys korkeammille radiotaajuuksille (>20 GHz). Mittauksille on olennaista, että yliopistolla on modernisti varusteltu radiokaiuton mittauslaboratorio, jota voidaan käyttää radiotekniikan huippututkimuksessa sekä yritysyhteistyön parantamiseksi. Tämä on välttämätön investointi, jotta yliopisto voi tuottaa huippuluokan tutkimustuloksia sekä kouluttaa uusia huippuosaajia radiotekniikan alalle. Mittalaitteita ja radiokaiutonta tilaa tullaan käyttämään laaja-alaisesti kansainvälisessä tutkimustoiminnassa, jonka tuloksia julkaistaan alan johtavissa sarjoissa (julkaisuissa). Koska merkittävä osa tutkimusprojekteista tehdään yhteistyössä Oulun ja sen lähialueiden yritysten kanssa, tulokset ovat myös nopeasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa kaupallisiin ratkaisuihin.

Research groups

  • Microelectronics Research Unit
  • CWC-RT Radio Technologies