Theme group

The theme groups at the conference are designed for presenting empirical studies that are thematically connected with each other. They can involve issues related to both methodology, theory and content.

Some groups working language is English or both, English and Finnish. Most of the presentations are in Finnish.

 

THEME GROUPS

 

Abstracts

Abstracts (PDF file)

Correction for the abstracts page 100-102:
Replacement abstract "Development and introduction of mental aftercare
for security deviations - experiences and practices"
(Anna-Maria Teperi,
Finnish Institute of Occupational Health; Annamari Leinonen, Education
Department, City of Helsinki)

 

Program and timetable

Program and timetable (PDF file, in Finnish).

 

Theme groups descriptions

Click the title of the theme group to see a more detailed description (PDF file).

 

Ammatillinen osaaminen ja muuttuva työelämä: haasteita ja mahdollisuuksia

Draama- ja teatterikasvatus: kokemuksellista arvokasvatusta

Elävästä elämästä teoriaksi

Ethics of Diversity

Hallinto ja tutkimus - yhdessä vai erikseen?

“History of the Present” – Poststructural Perspectives on Education and Educational Research

Internationalisation: For better for worse

Kansalaiskasvatus

Kasvatuksen teoria ja filosofia

Kasvatuspsykologian teemaryhmä

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Kehollisuus oppimisessa / Embodiment in Learning

Kieli, kulttuuri ja (moni)lukutaidot

Korkeakoulutuksesta työelämään

Koulu Kaikkialla - Avautuvat oppimisympäristöt

Koulutuksen arviointi

Lasten ja nuorten osallisuuden ympäristöt - formaalit ja informaalit osallisuuden tilat

Luokkahuoneista oppimisympäristöksi

Monenlaiset perheet kasvuympäristönä. Eriarvoista elämää uusliberalistisessa kontekstissa?  / Diverse families as growth environments. Unequal life in neoliberal context?

Narratiiviset lähestymistavat / Narrative approaches

Opettajat ja opettajankoulutus

Oppiminen, toiminta ja turvallisuus

Oppimispelit

Pedagoginen tuki

Research on learning and interaction – methodological advances in processes of learning in multiple contexts

Simulaatiopedagogiikka

Sukupuoli ja kasvatus: Posthumanistisia tulemisia / Feminisms and Education

Taide ja taito - ikkuna ihmisen ja kasvun tutkimukseen

Tavoitteellinen seikkailutoiminta tulevaisuuden pedagogisena menetelmänä

Tieto- ja viestintäteknologia ja pedagogiikka erilaisissa oppimisympäristöissä

Työelämäosaaminen ja yrittäjyys koulutuksen keskiössä: koulutuksen vastuu yhteiskunnalle - yksilölle?

Vammaistutkimus kasvatustieteissä

Vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmä

Last updated: 19.3.2018