Teemaryhmät

Teemaryhmissä keskustellaan temaattisesti toisiinsa liittyvistä, valituista aiheista, valmisteltujen esitysten pohjalta. Ryhmissä voidaan käsitellä niin metodologisia, teoreettisia kuin sisällöllisiä kysymyksiä.

 

TEEMARYHMÄT

 

Abstraktit

Abstraktit (PDF-tiedosto).

Korjaus abstraktivihkon sivulle 100-102:
Korvaava abstrakti "Henkisen jälkihoidon kehittäminen ja käyttöönotto turvallisuuspoikkeamia varten – kokemuksia ja käytänteitä"
(Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos; Annamari Leinonen, Opetusvirasto, Helsingin kaupunki)

Aikataulu- ja tilatiedot

Aikataulu- ja tilatiedot (PDF-tiedosto).

 

Kuvaukset

Näet kuvauksen teemaryhmästä otsikkoa klikkaamalla (PDF-tiedostoja).

Ammatillinen osaaminen ja muuttuva työelämä: haasteita ja mahdollisuuksia

Draama- ja teatterikasvatus: kokemuksellista arvokasvatusta

Elävästä elämästä teoriaksi

Ethics of Diversity

Hallinto ja tutkimus - yhdessä vai erikseen?

“History of the Present” – Poststructural Perspectives on Education and Educational Research

Internationalisation: For better for worse

Kansalaiskasvatus

Kasvatuksen teoria ja filosofia

Kasvatuspsykologian teemaryhmä

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Kehollisuus oppimisessa / Embodiment in Learning

Kieli, kulttuuri ja (moni)lukutaidot

Korkeakoulutuksesta työelämään

Koulu Kaikkialla - Avautuvat oppimisympäristöt

Koulutuksen arviointi

Lasten ja nuorten osallisuuden ympäristöt - formaalit ja informaalit osallisuuden tilat

Luokkahuoneista oppimisympäristöksi

Monenlaiset perheet kasvuympäristönä. Eriarvoista elämää uusliberalistisessa kontekstissa?  / Diverse families as growth environments. Unequal life in neoliberal context?

Narratiiviset lähestymistavat / Narrative approaches

Opettajat ja opettajankoulutus

Oppiminen, toiminta ja turvallisuus

Oppimispelit

Pedagoginen tuki

Research on learning and interaction – methodological advances in processes of learning in multiple contexts

Simulaatiopedagogiikka

Sukupuoli ja kasvatus: Posthumanistisia tulemisia / Feminisms and Education

Taide ja taito - ikkuna ihmisen ja kasvun tutkimukseen

Tavoitteellinen seikkailutoiminta tulevaisuuden pedagogisena menetelmänä

Tieto- ja viestintäteknologia ja pedagogiikka erilaisissa oppimisympäristöissä

Työelämäosaaminen ja yrittäjyys koulutuksen keskiössä: koulutuksen vastuu yhteiskunnalle - yksilölle?

Vammaistutkimus kasvatustieteissä

Vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmä

Last updated: 19.3.2018