Väitöstilaisuus, kasvatustieteen maisteri Jani Koskela

Friday, November 9, 2012

9.11.2012 Väitöstilaisuus / kasvatustieteiden tiedekunta
Jani Koskela:
Discontinuity as theoretical foundation to pedagogy: Existential phenomenology in Otto Friedrich Bollnow’s philosophy of education
(Epäjatkuvuus pedagogiikan teoreettisena perustana. Eksistentiaalifenomenologia Otto Friedrich Bollnowin kasvatusfilosofiassa)
Linnanmaa, Kaljusensali (KTK 112), klo 12

Tiedote väitöksestä
Väitöskirja

Add to calendar

Back to events

Last updated: 11.11.2012