Päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitse yhteiset tapahtumat tapahtumakalenteriin:

Missä mennään -tilaisuudet

2020
PERUTTU: 16.01.2020  LINNANMAA - L4 klo 12:30 - 14:15
PERUTTU: 13.02.2020  LINNANMAA - L2 klo 12:30 - 14:15
PERUTTU: 12.03.2020  LINNANMAA - L4 klo 12:30 - 14:15
ETÄYHTEYDELLÄ: 16.04.2020   klo 12:30 - 14:15
14.05.2020  LINNANMAA - L4 klo 12:30 - 14:15

Kokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa: FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)
Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä-voivat vaatia kirjautumisen