Lastentarhanopettajien lisäkoulutus alkaa syksyllä 2014

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnistetään syksystä 2014 alkaen erillinen lastentarhanopettajien lisäkoulutus. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisärahoituksen turvin.

Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Koulutukseen valittavat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Nopeutettu koulutus on 2-vuotinen. Siihen otetaan 20 opiskelijaa, joilla odotetaan olevan taustalla kasvatusalan yliopistollisia opintoja, mutta ei lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Haku koulutukseen on elo-syyskuun vaihteessa. Lisätietoa 28.8. alkaen sivulta www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat.

Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta:
Paula Loukkola, 0294 48 3654
Hennariikka Valppu-Paaso, 0294 48 3645
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oulu.fi.
Tarkemmat tiedot päivitetään Internet-sivuille http://www.oulu.fi/ktk/ elokuussa 2014.

 

Last updated: 26.8.2014